Udvalg

Det politiske arbejde i Arbejdsgiverne koordineres i en række udvalg.
Udvalgene varetager medlemmernes interesser inden for området og planlægger aktiviteter inden for det pågældende fagområde.

Klik på det enkelte udvalg for at læse mere, se udvalgets politiske mærkesager og finde kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer.

Arbejdsgiverne er også repræsenteret i SMVdanmark og i en lang række politiske og faglige udvalg, råd og bestyrelser. Se mere herunder: