Regionsudvalg

Arbejdsgiverne har nedsat fem regionsudvalg, som rådgiver om regionale forhold og er samarbejdsorgan for de lokale afdelinger i regionsområdet.

Regionsudvalgenes opgave er desuden at arbejde med og påvirke regionale politiske forhold af betydning for medlemsvirksomheder og branchen i regionen. Det kan blandt andet være regionsfora, vækstfora, erhvervsskoler og så videre.


De overordnede målsætninger for det regionspolitiske arbejde er

  • At arbejde for, at Arbejdsgiverne er kendt og anerkendt blandt regionale erhvervsaktører med interesse for vores medlemsvirksomheder.
  • At fremme Arbejdsgivernes medlemsvirksomheders værdi af regionale aktiviteter og midler. 


Regionsudvalgene består af lokalafdelingsformændene fra de 21 lokalafdelinger samt de valgte hovedbestyrelsesmedlemmer i regionsområdet. Der afholdes cirka 3-4 årlige møder i regionsudvalgene.


Regionsudvalgenes overordnede arbejdsområder

  • Erhvervsudvikling: Sikre at Arbejdsgivernes medlemmer får adgang til den offentligt regionalfinansierede palette af projekter og programmer, og at vi opnår indflydelse på indholdet primært gennem de regionale vækstfora samt væksthuse.
  • Erhvervspolitik: Arbejdsgiverne skal komme med synspunkter i den regionalpolitiske debat om erhvervsudvikling. Vi skal selv udvælge politiske mærkesager og motivere dem over for relevante parter samt i den offentlige debat.  
  • Særlige regionale fokusområder: Arbejdsgiverne skal udøve indflydelse og sikres viden om relevante regionale fokusområder for at sikre udbyttet for medlemsvirksomhederne.  
  • Regionale faglige Arbejdsgiverne arrangementer skal sikre et kvalificeret regionalt tilbud til medlemmerne.  
  • Særlige regionale uddannelsesbehov: Efterhånden som arbejdet i regionerne bliver præciseret, udarbejdes et grundlag til, hvordan det regionale arbejde kan understøtte uddannelsesudvalgets politiske mål. 

Arbejdet i de fem regionsudvalg koordineres af det fælles regionsudvalg, som består af formændene for regionaludvalgene og har ansvaret for det overordnede regionspolitiske arbejde.

Det fælles regionsudvalg har vedtaget, at det primært er erhvervsudvikling samt regionale faglige Arbejdsgiverne arrangementer, som skal prioriteres på nuværende tidspunkt.

Se medlemmerne af Det fælles regionsudvalg her

For nærmere information eller spørgsmål om regionsudvalgene, er du meget velkommen til at kontakte erhvervsudviklingschef Steen Hoeck Klausen på 6317 3395 eller skl@arbejdsgiverne.dk  

Kontakt

Steen Hoeck Klausen

Udviklingschef
Steen Hoeck Klausen

Telefon: 6617 3333

Direkte: 6317 3395 
skl@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

  • Find kontaktoplysninger på medlemmer af regionsudvalgene her