Arbejdsgivernes historie

Grundstenen til foreningen blev lagt i starten af 1900-tallet, da Jyllands samvirkende smedemesterforeninger og Østifternes samvirkende smedemesterforeninger blev dannet.

Et stigende behov for øget samarbejde mellem de to paraplyorganisationer førte i 1974 til dannelsen af Dansk Smedemesterforening, som havde til formål at styrke medlemmernes arbejds- og erhvervsmæssige situation. Danmark fik dermed sin første samlede landsorganisation for små og mellemstore virksomheder inden for metalområdet. 
I løbet af 1980'erne udviklede Dansk Smedemesterforening sig fra at være en arbejdsgiverforening til at være en kombineret arbejdsgiver-, branche- og serviceorganisation. Organisationen begyndte i stigende grad at tilbyde medlemmerne fagrelevante kurser og konsulentrådgivning inden for en lang række områder.

Vores nuværende sekretariat på Magnoliavej blev indviet i januar 1988. 

På en ekstraordinær generalforsamling i Kolding den 1. december 1994 fik foreningen nyt logo. 

I 2002 skiftede foreningen navn til DS Håndværk & Industri.

Den 1. september 2014 skiftede foreningen navn til Arbejdsgiverne. Navnet er brancheneutralt og favner alle virksomhederne i foreningen - fra vidt forskellige brancher og med forskellig faglighed, baggrund og størrelse.