Fleming Frederiksen

Egon Hansen, branchekonsulent for el i Arbejdsgiverne

Brandbomben tikker stadig

Installationsbranchen har i årevis ventet på en beslutning omkring 75%-reglen. Mens vi venter, bliver der hver dag udført elinstallationer, der kan være tikkende brandbomber.

Fremover skal elinstallationer udføres efter europæiske standarder i stedet for danske bekendtgørelser. Men spørgsmålet er, om den danske 75%-regel skal fortsætte? 

Arbejdsgiverne gennemførte i 2017 en rundspørge blandt 152 el-virksomheder, der viste, at kun en tredjedel fortsat ønsker reglen bevaret. Efterfølgende har Sikkerhedsstyrelsen indledt en dialog med ingeniørfirmaet Rambøll Management for at belyse de økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter ved 75%-reglen. 
Reglen kan ikke forsætte i den form, som den er indmeldt til Cenelec. Så noget skal der ske. 

Det er tilladt i Danmark, at oplægge kabler i bundter med en belastningsgrad på op til 75% for alle kabler. Men der er ingen sikkerhed for, at nye tynde kabler med højere strømbelastning, som man anvender i dag, vil kunne holde til at blive fastlagt efter 75%-reglen. Det dokumenterer en række forsøg fra Erhvervsakademiet Lillebælt.

Et af forsøgene blev udført på 20 stk. 3x1,5 mm² PVC-isolerede kabler samlet i bundt på gitterbakke ved 20 graders rumtemperatur. Strømværdien på 22 Amp. for kablet blev 18,48 Amp. efter at være korrigeret for rumtemperatur og 75%-reglen. Efter to timer nåede temperaturen mellem kablerne 200?C. Altså langt over kabelproducentens anbefaling på maks. 70ºC.

Det samme forsøg blev også udført efter 75%-reglen fra SB6. Her blev kablerne belastet med 15,54 Amp. Temperaturen mellem kablerne blev her målt til 135ºC, også her langt over kabelproducenternes anbefaling på maks. 70ºC.

Temperaturstigningen bevirker, at isoleringen på kablerne beskadiges med kortslutning og potentiel ildspåsættelse som konsekvens. Arbejdsgiverne har derfor tidligere udsendt en artikel om emnet: "75%-reglen er en tikkende brandbombe”.

Erhvervsakademiet Lillebælt gentog forsøget, hvor man korrigerede korrekt efter HD 60364-5-52 Anneks C. Her blev kablerne belastet med 9,86 Amp. Temperaturen mellem kablerne blev her målt til 64ºC. Altså i overensstemmelse med kabelproducenternes anbefaling på maks. 70ºC. 

Der bliver med andre ord hver dag, mens vi venter på en afklaring, udført elinstallationer, der kan være tikkende brandbomber.

Højere temperatur
Hvis forsøgene skulle gennemføres med PEX (XLPE) isolerede kabler, som i dag er stadig mere anvendt, kan man forestille sig, at temperaturstigningen ville blive endnu større i samme volumen kabel, fordi strømværdierne her er større end for PVC-isolerede kabler.

Der bliver med andre ord hver dag, mens vi venter på en afklaring, udført elinstallationer, der kan være tikkende brandbomber.

Benyttes de evidensbaserede metoder i standarden, er den forventede levetid for lederisolationen mindst 20 år. Men med 75%-reglen, kan levetiden på lederisolationen og dermed installationen blive væsentlig kortere. 

Hvis 75%-reglen fortsætter som en særregel kun for Danmark, kan kunder der skal have udført installationsarbejde, få løsninger med forskellig levetid alt afhængig af, hvor de henvender sig. Henvender kunden sig til en dansk elinstallationsvirksomhed, kan kabelarbejdet ske efter 75%-reglen med en kortere levetid til følge. Henvender kunden sig derimod til en virksomhed i et af vores nabolande, hvor man ikke har særregler, vil denne højst sandsynligt levere en installation med længere levetid.

Følg europæiske standarder
Den politiske intention i regeringens vækstpakke fra 2014 lægger op til øget anvendelse af europæiske standarder og arbejdskraftens fri bevægelighed. Nye elinstallationer skal fremadrettet være i overensstemmelse med standardserien HD 60364, som anvendes i en stor del af de europæiske lande. Elektrikere i alle lande uddannes i samme metoder til udførelse af elinstallationer, hvilket understøtter, at el-fagfolk lettere kan arbejde på tværs af landegrænser. Nationale særregler som 75%-reglen vil kun bidrage til at besværliggøre denne intention.    

Arbejdsgiverne anbefaler en ny metode til nemmere brug ved udvidelse på allerede eksisterende ledningssystemer udført efter SB6 eller tidligere regelsæt – eksempelvis en 60%-regel.
 
Arbejdsgiverne anbefaler, at nye installationer udføres i overensstemmelse med de evidensbaserede metoder for ledningssystemer i standarden HD 60364-5-52 uden nogen særlige regler for Danmark.

Fakta:

75%-reglen er en dansk særregel beskrevet i enkeltudgaven af standarden DS/HD 60364-5-52:2011 (SIK).

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk