Ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Førercertifikater

Ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Er dine førercertifikater ajour?

Reglerne, som giver ret til at føre teleskoplæssere på krancertifikater og truckcertifikater, er udløbet pr. 31.december 2018. Branchekonsulent Egon Hansen har samlet et overblik over de nye regler.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2018.

Personer, som har opnået certifikater efter de hidtil gældende regler, kan fortsat føre de kraner og lignende maskiner, gaffeltrucks, gaffelstablere og teleskoplæssere, som deres førercertifikat gælder for.

Kranførercertifikat til D- og E-kran samt gaffeltruckcertifikat vil dog kun give ret til at føre teleskoplæssere i henhold til certifikatets gyldighedsområde, frem til den 31. december 2018.

Certifikatet "Teleskoplæsser A", udstedt i henhold til tidligere regler, vil også give ret til at føre teleskoplæssere og lignende maskiner der anvendes til løft af personer.

Personer, som har opnået certifikater efter de hidtil gældende regler, kan i stedet for at gennemføre uddannelsen på ny gennemføre godkendte AMU opkvalificeringskurser med efterfølgende prøveaflæggelse i henhold til nye krav.

Link til bekendtgørelse nr. 1346: Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Kranførercertifikat - At-vejledning 1.9.4

Kranførercertifikater, der er erhvervet efter de regler, der gjaldt indtil den 31. december 2017, giver dog kun ret til at føre teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner, der bruges til kranarbejde, frem til den 31. december 2018.

Fra den 1. januar 2019 skal man således både have et (nyt eller gammelt) kranførercertifikat og et teleskoplæssercertifikat for at måtte føre teleskoplæssere, der bruges som kran.

Personer med et kranførercertifikat skal således supplere deres uddannelse med et

teleskoplæssercertifikat, hvis de skal føre teleskoplæssere, der bruges som kran efter den 31. december 2018.

Link til vejledning nr. 1.9.4: Kranførercertifikat

Gaffeltruckcertifikat - At-vejledning 1.9.2

Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil den

31. december 2017, giver fortsat ret til at føre gaffeltruck i henhold til certifikatets

gyldighedsområde.

Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.

Gaffeltruck B-certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver dog kun ret til også at føre teleskoplæssere frem til den 31. december 2018.

Fra den 1. januar 2019 skal man have et teleskoplæssercertifikat for at måtte føre teleskoplæssere, der bruges som kran.

Link til vejledning nr. 1.9.2: Gaffeltruckcertifikat

Følg os her:    

Kontakt

Egon Hansen

Branchekonsulent, el

Telefon: 6317 3365
E-mail: eha@arbejdsgiverne.dk
Download vCard