leder den vigtigste afstemning i mange år

Af Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne

Det startede med en uformel henvendelse fra Tekniq i sommeren 2017: Er tiden inde til et tættere samarbejde imellem Arbejdsgiverne og Tekniq, lød det forsigtige spørgsmål.

Næsten to år og mange møder senere ligger der nu et gennemarbejdet fusions-forslag klar, der kan skabe en stærk, fremtidssikret organisation for installatører og industri. Den vigtigste afstemning i Arbejdsgivernes lange historie finder sted den 26. marts på Hotel Scandic i Odense: Ja eller nej til fusion?

Set ud fra medlemmernes side mener jeg ikke, at der kan være tvivl om, at der venter en lang række fordele i en fusion med Tekniq, som vi allerede har skitseret: Sammen bliver vi større og stærkere med flere kompetencer i betjeningen af medlemmerne og mere gennemslagskraft i det politiske system. Kontingentet bliver samtidig billigere for langt de fleste i den nye organisation. Fordelene er tydelige.

Det er ikke den store, der sluger den lille i denne fusion. Vi bygget nyt - sammen.

På den foreningspolitiske side bevarer vi alle vore lokalforeninger. Det nære forbliver uberørt med mindre man lokalt selv vælger at ville søge samarbejde. Men på udvalgssiden betaler vi en pris. Det skal vi være åbne omkring. Vores forening med en mere end 100 år gammel historie forandres. Den velkendte udvalgsstruktur ophører med fusionen og afløses af en struktur, hvor vi efter aktuelle behov og udfordringer opretter udvalg.

Men hånden på hjertet. Vi har igen og igen udfordringer med at finde folk med energi og lyst til at tage poster og ansvar i dag. En ny struktur vil passe til en ny tid.

Det er vigtigt for mig at understrege, at vi sammen med Tekniq har tegnet stregerne op til en ny, fælles organisation. Det er ikke den store, der sluger den lille i denne fusion. Vi bygger nyt sammen – med to lokationer og med en ny fælles bestyrelse, hvis tre ud af fire delegerede stemmer ja den 26. marts, som jeg anbefaler.
 

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Amalie Klitgaard

Pressemedarbejder
Amalie Klitgaard
Telefon: 2070 0135
akl@arbejdsgiverne.dk