Hurtigt overblik over procedure for ce-mærkning af maskiner

Maskindirektivet

CE-mærkning

Hurtigt overblik over proceduren til CE-mærkning af maskiner samt inkorporering af delmaskiner

Branchekonsulent Egon Hansen anviser i denne artikel, hvordan man hurtigt får et overblik over overensstemmelsesproceduren, når man fremstiller maskiner og/eller delmaskiner. Denne artikel er et uddrag fra vejledningen til maskindirektivet med fokus på proceduren til CE-mærkning af maskiner samt inkorporering af delmaskiner – vist som flowdiagram i bunden af artiklen.

CE-mærkning af maskiner

Artikel 12 i Maskindirektivet vedrører overensstemmelsesvurderingsproceduren, der skal gennemføres af fabrikanten af maskinen eller hans repræsentant, før maskinen markedsføres og/eller ibrugtages.

Overensstemmelsesvurderingsproceduren er obligatorisk, men for visse maskinkategorier kan fabrikanten vælge mellem flere alternative procedurer. Læs herunder om de betingelser, der gælder for brugen af de forskellige overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Artikel 12

Procedurer for overensstemmelsesvurdering af maskiner

 1. Fabrikanten eller dennes repræsentant anvender med henblik på at attestere maskinens overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv en af de i stk. 2, 3 og 4 nævnte procedurer for overensstemmelsesvurdering.
   
 2. Hvis maskinen ikke omfattes af bilag IV, anvender fabrikanten eller dennes repræsentant den procedure for overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontrol af maskiner, som omhandles i bilag VIII.
   
 3. Hvis maskinen omfattes af bilag IV og er fremstillet i overensstemmelse med de i artikel 7, stk. 2, omhandlede harmoniserede standarder, og hvis alle de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav indgår i disse standarder, anvender fabrikanten eller dennes repræsentant en af følgende procedurer:
  (a) den procedure for overensstemmelsesvurdering med intern fabrikationskontrol, som omhandles i bilag VIII
  (b) den i bilag IX nævnte procedure vedrørende EF-typeafprøvning samt den interne fabrikationskontrol af maskiner, som omhandles i bilag VIII, punkt 3
  (c) den i bilag X nævnte procedure vedrørende fuld kvalitetssikring.
   
 4. Hvis maskinen omfattes af bilag IV og ikke er fremstillet i overensstemmelse med eller kun delvis i overensstemmelse med de i artikel 7, stk. 2, omhandlede harmoniserede standarder, eller hvis ikke alle de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav indgår i de harmoniserede standarder, eller hvis der ikke findes harmoniserede standarder for den pågældende maskine, anvender fabrikanten eller dennes repræsentant en af følgende procedurer:
  (a) den i bilag IX nævnte procedure vedrørende EF-typeafprøvning samt den interne fabrikationskontrol af maskiner, som omhandles i bilag VIII, punkt 3
  (b) den i bilag X nævnte procedure vedrørende fuld kvalitetssikring.

Inkorporering af delmaskiner

Artikel 13 i Maskindirektivet omhandler proceduren for markedsføring af delmaskiner.

Artikel 13, stk. 2, har til formål at sikre, at monteringsvejledningen og inkorporeringserklæringen, som delmaskinens fabrikant har udarbejdet, stilles til rådighed for fabrikanten af den færdige maskine, hvori delmaskinen skal inkorporeres. Så kan de begge anvende monteringsvejledningen og inkorporeringserklæringen og inkludere dem i det tekniske dossier for den færdige maskine.

Artikel 13

Procedure for delmaskiner

 1. En delmaskines fabrikant eller dennes repræsentant sikrer før markedsføringen:
  (a) at den relevante tekniske dokumentation, jf. bilag VII, del B, er udarbejdet
  (b) at monteringsvejledningen, jf. bilag VI, er udarbejdet
  (c) at der er blevet udarbejdet en inkorporeringserklæring, jf. bilag II, afsnit 1, del B.
   
 2. Monteringsvejledningen og inkorporeringserklæringen ledsager delmaskinen, indtil denne inkorporeres i den færdige maskine, og skal indgå i det tekniske dossier for den færdige maskine.

Se flowdiagram over procedurerne for markedsføring af maskiner og delmaskiner - klik her.

Følg os her:    

Kontakt

Egon Hansen

Branchekonsulent, el

Telefon: 6317 3365
E-mail: eha@arbejdsgiverne.dk
Download vCard