Carsten Essler Helmer

Carsten Essler Helmer, branchekonsulent, energi

Fagfolk skriver

Kvaliteten i varmepumpe-
installationerne skal højnes

En stikprøve af varmepumpeinstallationer foretaget af Teknologisk Institut har vist, at der er fejl i de fleste installationer. Arbejdsgiverne er sammen med en række andre aktører på vej med en obligatorisk godkendelsesordning. 

Arbejdsgiverne ønsker at styrke kvaliteten af varmepumper og andre vedvarende energiinstallationer og øge konkurrencen på kompetencer blandt virksomhederne, så det ikke er det vilde vesten at skulle have installeret et vedvarende energianlæg.

Salget af varmepumper stiger allerede kraftigt. Varmepumpefabrikantforeningens statistik viser en stigning på 59 procent i salget af luft-vand varmepumper fra 2016 til 2017. Dette tydeliggør vigtigheden af, at de installationer, der laves lever op til love og regler - kundernes forventninger. 

Desværre viste en stikprøve fra Teknologisk Institut i 2017 af varmepumpeinstallationer, at der var fejl i de fleste installationer. Der var både fejl i dimensionering, indregulering og installationens evne til af afgive den nødvendige varme til boligen. 

Fælles ansvar i branchen

Derfor er der behov for kvalitetsordninger omkring varmepumpeinstallationer. Derfor er Arbejdsgiverne blandt initiativtagerne til en alliance for vedvarende energi, der skal styrke kvaliteten af varmepumpeinstallationer. Her deltager også Dansk Byggeri, Varmepumpefabrikantforeningen, Tekniq, Dansk Energi, repræsentanter for KSO-ordningen og Varmepumpeordningen.

Alliancen arbejder for, at VE-godkendelsesordningen, der stiller krav til uddannelse og kvalitet af det udførte arbejde, skal gøres obligatorisk og blive kendt blandt installatører, montører og ikke mindst boligejere, der kan efterspørge installatører og montører der er VE-godkendte indenfor installation af solceller, solvarme, biokedler og varmepumper. 

Ordningen stiller krav til virksomhedernes kompetencer og kvalitetssikring og supplerer dermed de autorisationsregler, som allerede findes for eksempelvis vvs’ere, kølemontører og elektrikere. Det er vigtigt, hvis forbrugerne skal kunne have tillid til, at installatøren og energiløsningerne. Ellers risikerer vi, at borgernes opbakning til udfasningen af fossile brændsler undermineres. 

Derfor er boligejerne overladt til at vælge montører eller installatører, som ikke nødvendigvis har de fornødne erfaringer med for eksempelvis installation af varmepumper.

Desværre er der meget få godkendte montører og installatører. Derfor er boligejerne overladt til at vælge montører eller installatører, som ikke nødvendigvis har de fornødne erfaringer med for eksempelvis installation af varmepumper. Samtidig medfører boligejernes manglende fokus på virksomhedernes kompetencer, at mange af virksomhederne får opgaver, som de ikke mestrer fuldt ud.

Medlemmerne af alliancen har været i dialog med række af energiordførerne samt Energi-, Klima- og Forsyningsministeren Lars Chr. Lilleholt for at få en obligatorisk kvalitetsordning på dagsordenen. 

Ministeren har ydermere på Arbejdsgivernes generalforsamling italesat vigtigheden af varmepumpernes udbredelse i hele Danmark. Ministeren kvitterede for Arbejdsgivernes fokus på varmepumper og indbød til en fremadrettet dialog omkring kvalitet samt låne- og tilskudsordninger.

Følg os her:    

"Vi er rigtigt glade for at have vores forsikringer gennem Arbejdsgiverne. Dækningerne i aftalen er meget fordelagtige, og det er besparelsen også."

Læs om medlemskab - klik her
Leif Frisk, Smedager Smede- og Maskinforretning

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk