Egon Hansen

Lise Daldorph, afdelingsleder, eksport og internationalisering i Arbejdsgiverne

Er Danmark virkelig EU's bedste digitale land?

Danmark er EU’s bedste digitale land. Sådan bragede den gode nyhed gennem nyhedsbilledet. Konklusionen var fremsagt på baggrund af DESI 2018, som er EU’s indeks for EU-borgeres digitale færdigheder og landenes digitale udvikling.

Regeringen er fornøjet over placeringen, og bakker op om, at Danmark fortsat skal være digital frontløber. 

Det sidste er jeg helt enig i. Men er vi nu også den digitale frontløber, vi selv tror? Det kommer i hvert fald helt an på, hvad vi måler på, og hvilken værdi, vi tillægger de forskellige parametre.

Mange af parametrene i DESI siger mest om borgernes basale færdigheder på nettet, lidt om e-handel og kun ganske lidt om virksomheders evne til at dele informationer elektronisk. Det er bestemt væsentlige faktorer, og hvor det er glædeligt, at Danmark ligger i front. Men når det er sagt, skal vi nok passe på med at gøre danskernes fabelagtige evne til at shoppe online og streame film til genstand for egentlig vækst og velstand.
  
Mange mindre danske virksomheder udvikler sig ofte digitalt i samarbejde med deres kunder. I næsten alle tilfælde, er det kunden der beder underleverandøren om at træde et skridt længere op i værdikæden. Redskabet er ofte udvikling af kommunikationssystemer, og det er her den digitale verden kommer ind. 

Vil vi virkelig være digitale frontløbere gælder det om at hjælpe vores virksomheder

Underleverandøren skal i højere grad påtage sig flere opgaver i kundens produktion. I den lette ende af skalaen er det eksempelvis at holde øje med kundens lagerbeholdning, og sørge for at levere i takt med at den daler. I den tungere ende kunne være, at overvåge en del kundens produktion, og være med til at sikre, at der ikke opstår flaskehalse på grund af manglende materialer, og dermed risikere forsinkelser hos kundens kunder.
 
Det er den type teknologisk udvikling, der blandt andet er vejen til vækst og velstand. Vil vi virkelig være digitale frontløbere gælder det om at hjælpe vores virksomheder over de barrierer, der måtte være i den forbindelse. Lad os derfor interessere os endnu mere for virksomheders viden om digitale kommunikationssystemer og udbredelsen af samme. Jeg tror, at hvis vi sørger for at styrke vores virksomheder på lige præcis det parameter, kan vi fortsat indtage en førerposition i det digitale Europa – vel at mærke af den slags, der skaber vækst og velstand.
 

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk