Mads Graves

Regeringen lyver om erhvervsskolerne

Så blev der igen sparet på erhvervsskolerne. Selvom regeringen og Dansk Folkeparti netop erklærer at ville styrke skolerne. Her følger de altså den sædvanlige strategi. De giver en luns her og der og får opmærksomhed omkring det. Og så tager de samtidig eller senere et større beløb - men under mindre bevågenhed. 

I finansloven tales der ellers om, at erhvervsskolerne skal være attraktive, så flere unge vil tage en erhvervsuddannelse, og at partierne derfor afsætter 170 mio. kr. til en ”ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje”. Problemet er bare, at skolerne får budgetterne skåret med 270 mio. kr. andre steder. Altså netto minus 100 mio. kr. 

Regeringens udmeldinger om erhvervsskolerne er med andre ord det rene blændværk. Lars Kunov fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vurderer ligefrem, at den seneste besparelse svarer til 200 stillinger og i praksis vil betyde, at samarbejdet med folkeskolerne må skrues yderligere ned.
 
Det kommer på et rigtig skidt tidspunkt. I forvejen er det i dag kun 18 procent af en ungdomsårgang, der vælger en erhvervsuddannelse. I 2001 var det 31 procent. Vi har derfor hårdt brug for, at flere unge får interesse for erhvervsuddannelserne. Skal vi vende den udvikling, må ikke mindst broen til folkeskolerne bygges stærkere. 

Danske virksomheder skriger på faglært arbejdskraft. I mange egne af landet kan man slet ikke opdrive smede eller industriteknikkere. Og det har konsekvenser. Senest har en undersøgelse i Arbejdsgivernes erhvervspanel vist, at 70 procent af virksomhederne må sige nej til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. 

Er det på den måde, regeringen vil skabe vækst? Danmark er et produktionsland. Det er i høj grad i håndværks- og industrivirksomheder over hele landet, at en af de afgørende forudsætninger for vores velstand bliver grundlagt. I disse brancher er der i disse år langt flere, der går på pension, end unge, der kommer til. Det kan ikke blive ved med at gå. 

I Arbejdsgiverne repræsenterer vi 2.000 håndværks- og industrivirksomheder over hele landet. Her er vi oprigtig bekymret for, om regeringen har forstået alvoren af situationen.

Af Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk