Svend Bondo

Svend Bondo, industrikonsulent og koordinator i CE-netværket

Næste møde i CE-netværket: Sådan skaber vi mere lige vilkår

Arbejdsgiverne vil skabe mere ens retningslinjer for hvordan, at CE-certificering foregår og ikke mindst hvordan ”audit” finder sted i virksomhederne. Den 31. maj er der næste møde i CE-netværket.

Arbejdsgivernes netværk for CE-certificering tæller efterhånden 70 virksomheder, 25 rådgivere og 9 certificerende organer. Den 31. maj mødes virksomhederne igen til en opsamling på de to første møder. Men man kan sagtens springe på som ny deltager.

På mødet skal det blandt andet drøftes hvor forskelligt, at CE-certificering foregår. Her er det Arbejdsgivernes erfaring, at der kan være stor forskel på hvordan, at man griber certificeringen og CE-mærkningen an.

- Der tegner sig et billede af, at vi skal have fat i produktionskontrollen og kvalitetsstyringssystemet. Gør vi det, tror jeg vi kan komme langt i forhold til at opnå en mere ensartet behandling. Men vi har brug for både succeshistorierne og frustrationerne, hvis vi skal gøre det mere ensartet og gennemskueligt for virksomhederne, siger Svend Bondo, industrikonsulent i Arbejdsgiverne.

Modtager gerne eksempler

Det er et af netværkets hovedpunkter at danne sig et overblik over hvordan, at de certificerende organer foretager audit i virksomhederne. 
- Jeg hører, at der er stor forskel på hvor lang tid, et audit tager, og hvad det koster, siger Svend Bondo, der bruger de indsamlede erfaringer i sin videre dialog med de certificerende i netværket for CE-certificerende. 
 
- Jeg har haft det første møde med de certificerende netop omkring deres audit. De er faktisk meget interesserede i at få ens og ordentlige retningslinjer. De lovede mig at komme med et oplæg til hvordan, at certificeringen foregår. Det ser jeg frem til fremlægge på mødet, siger Svend Bondo.

Arbejdsgiverne modtager i øvrigt meget gerne eksempler på audit.

- Skulle der være nogen i virksomhederne, der ligger inde med en plan for et audit fra tidligere, som de har lyst til at lade mig se, kan jeg lave et endnu bedre oplæg til den fælles skabelon. Så vi kan holde på det bedste og sortere skidtet fra. Det samme gør sig gældende, hvis man netop står overfor en audit, der deltager jeg også gerne som fluen på væggen, siger Svend Bondo. 

Der vil også blive præsenteret seneste nyt fra Trafik- og Byggestyrelsen på mødet. Eksempelvis resultater fra deres undersøgelser indenfor EN1090.

Af Morten Ravn

Mere om CE-netværket

Læs mere om CE-netværket her eller kontakt Svend Bondo på 6317 3361 eller sbo@arbejdsgiverne.dk, hvis du er interesseret i at blive en del af netværket.

Følg os her:    

"Som medlem af Arbejdsgiverne kan jeg få faglig og juridisk bistand. Det er også vigtigt for mig, at jeg er dækket af et ankenævn."

Læs om medlemskab - klik her
Carsten Andersen, Carsten Andersen VVS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk