Mads Graves

Mads Graves, direktør i Arbejdsgiverne

Brug nu de gode idéer, der er lige foran jer

Vi ved det alle sammen. Vi kommer til at mangle en hulens masse erhvervsuddannede om ganske få år. Forskellige initiativer er da også blevet søsat fra politisk side. Og med god grund. Kun 18,5 procent af en ungdomsårgang vælger i dag en erhvervsuddannelse. I 2001 var det 31,7 procent. Det giver seriøse udfordringer.

Men det kan også være, man er lidt sent ude, når man forsøger at påvirke de unge et år eller to før, de skal vælge uddannelsesretning. Mange unge har eksempelvis aldrig været på et smedeværksted eller ved ikke, hvad en vvs’er laver. Der er derfor ikke nogen automatisk fascination, der får dem til vælge disse fag.
 
Her kunne det uden tvivl gøre en forskel, hvis man bandt de unge tættere sammen med erhvervslivet langt tidligere - og ikke mindst inden for håndværk og industri. Gav dem en mulighed for at mærke værktøjet i hånden og se aktiviteten på værkstedet – kort sagt, mærke lidt af alt det der sker hver dag i produktionsdanmark.  

Der findes allerede i dag gode initiativer som Relationsnetværket, hvor en virksomhed adopterer en skoleklasse, der så kommer på besøg et par gange om året fra 1. og til 9. klasse. Her får eleverne kendskab til virksomhedens produkter og services og skaber relationer til medarbejdere og indblik i deres uddannelser og arbejdsopgaver.

Her får man sået et frø og skabt en interesse for erhvervslivet langt tidligere og mere effektivt end alverdens feberredninger i den ellevte time, når eleverne er 15-16 år og forlængst har besluttet, hvad de vil. Det er det lange seje træk, der kan gøre en forskel, hvis vi vil vende udviklingen og få flere unge på erhvervsskolerne.

Hvad angår ambitionsniveau er det også værd at nævne HOP-IN, Hands On Production, Innovation and New ideas. Det er en konkurrence, hvor alle 7. klasser i Hedensted Kommune deltager. Her samarbejder eleverne med en produktionsvirksomhed om at fremstille et produkt, der kan produceres til salg.    

Idéerne er altså derude. Men reelt er det desværre de færreste skoleklasser, der er med i sådanne initiativer. Og det er egentlig lidt synd. Her skal vi have langt større opbakning til den slags initiativer, og da kommunalvalgkampen er skudt i gang, er det helt oplagt at spørge kandidaterne, hvordan de kan være med til at støtte op om disse helt konkrete initiativer. For det er sådanne meget håndfaste løsninger, der skal i spil, hvis vi skal kunne forsynes os selv med arbejdskraft i fremtiden.

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk