Nøglemedarbejder

Kan du holde til at miste nøglemedarbejdere?

Generationsskifte kan være en følsom affære. Der er nogle tanker, man skal have gjort sig, før man beslutter sig for at sælge sin virksomhed. Én af dem er, om man overhovedet har lyst til at sælge. Om man er klar til det. Det kan lyde banalt, men det er faktisk et spørgsmål som overraskende mange virksomhedsejere ikke har helt på det rene, når man går dem lidt på klingen. Og det er ganske højaktuelt. 30.000 danske virksomheder står overfor at skulle generationsskifte de kommende år.

Én er måske mere blevet overtalt af familien til at sælge, men føler stadig, at han har så meget at give til virksomheden. En anden ved ikke, hvad i al verden han skal få tiden til at gå med, når først virksomheden er solgt. Har man ikke det fuldstændig på plads, risikerer man, at spilde en masse af sin egen og andres tid. 

Uafklarede situationer kan stadig føre til et salg, men med en række efterfølgende uheldige og pudsige konstruktioner. Eksempelvis hvor den gamle ejer beholder en mængde ”A-aktier” og stadig render rundt i produktionen, og hvor hans ord har mere tyngde end den reelle ledelse. Det dur selvfølgelig ikke.

Når man med sikkerhed har truffet en klar beslutning om, at et salg er det rigtige, er der en række ting, man skal se på. Har man eksempelvis styr på dokumentationen? Altså om man har alle procedurerne omkring arbejdet skrevet ned – eller om det hele ligger i hovedet på den gamle ejer? Jeg ved, at nogle prompte vil svare, at det kan de ikke svare på. At det er forskelligt fra gang til gang. Det viser sig ofte ikke at være rigtigt. Der er i langt de flest tilfælde en proces, som går igen. Og det kan i øvrigt trække prisen voldsomt ned, hvis det ikke er på plads.

Det er også nødvendigt at se på den interne afhængighed. Det handler om nøglepersoner. Hvem har eksempelvis viden om kunderne? Sammensætningen af bestyrelsen må man heller ikke tage let på. Har man de rigtige kompetencer repræsenteret? Er der eksempelvis én, der ved noget om finansiering? Ellers er det muligt at supplere op med nogle kompetencer. 

Endelig er der alle de andre personlige spørgsmål, man skal stille sig selv og som skal være på plads. Hvem kan overtage virksomheden? Skal det være familie, en medarbejder eller måske en konkurrent? Og hvad hvis man ikke får solgt – hvis det ikke lykkedes at finde en køber? Og endelig – om man selv er mentalt klar til at sælge? Men har man styr på de ting, er man på vej i den rigtige retning mod et vellykket salg.

Af Mikael Tipsmark, branchechef for industri 

Del

"Mit medlemskab af Arbejdsgiverne giver mig mulighed for at have indflydelse på de beslutninger, der berører os som virksomhed. Og så vil jeg gerne kunne tilbyde mine medarbejdere ordnede overenskomstforhold."

Læs om medlemskab - klik her
Lars Nielsen, Refsvindinge Smedie

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk