Erhvervsskolereformen er et vigtigt skridt på vejen

Trepartsaftale til en guldmedalje

Det er svært at få armene ned efter den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter netop har indgået. Her gør man en gigantisk indsats for at sikre, at vi i Danmark i fremtiden har tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft - med særlig fokus på faglært arbejdskraft. Og i Arbejdsgiverne noterer vi os med stor tilfredshed, at indholdet af aftalen i meget høj grad ligger tæt op af de synspunkter, som vi årevis har gjort politikerne opmærksomme på.

Udsigten til at landet kommer til at mangle 30.000 faglærte om bare fire år, har nok også skubbet bag på en vis erkendelse hos politikerne. Men faktum er, at nu sker der noget. I aftalen er der en fælles målsætning om, at der årligt skabes 8.000-10.000 flere praktikpladser. 

Det skal blandt andet realiseres gennem et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag, der belønner virksomheder, der bidrager til at uddanne nye faglærte. Virksomheder der ikke i tilstrækkelig grad, i forhold til deres størrelse, bidrager til at uddanne næste generation, skal derimod betale mere i AUB-bidrag. Her bliver der tale om et merbidrag på omkring 27.000 kr. per elev, som man mangler for at opfylde sin andel af praktikpladser.
 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om en række initiativer, der skal sikre lønmodtagerne gode muligheder for løbende opkvalificering ved at styrke efteruddannelsesområdet og AMU-systemet. Endelig vil regeringen i finansloven for 2017 afsøge Folketingets opbakning til, at puljen på 150 millioner kr. til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne fastholdes i 2017.

I Arbejdsgiverne har vi en målsætning om, at 10 procent af de ansatte i vores medlemsvirksomheder skal være lærlinge i 2020. Et mål som vi er godt på vej til at opnå. Med den nye trepartaftale, og hvis andre organisationer også byder ind med konkrete målsætninger, skal vi nok vende udviklingen sammen. 

En solid tilgang af kvalificeret arbejdskraft har alle en interesse i, og derfor bør alle også bidrage. Derfor er det glædeligt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter med den nye trepartsaftale har sat en tyk streg under, at lærlinge er et fælles ansvar.       

Af Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Vi blev medlem af Arbejdsgiverne, fordi det er godt at have en forening i ryggen, hvis der opstår problemer. Nogen der står bag ved én. Det handler om at have et bagland, så vi ikke eksempelvis står alene overfor en fagforening."

Læs om medlemskab - klik her
Michael Holgersen, Rustfri Service ApS

Kontakt

Morten Ravn Pressemedarbejder
Morten Ravn
Telefon: 2118 0540
mra@arbejdsgiverne.dk