Uddannelse

PSO-afgiften nedtrappes - men vi er ikke helt i mål

Regeringen har netop indgået en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra næste år. I stedet skal støtten til vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. Det er vi glade for i Arbejdsgiverne, da virksomhederne kommer til at stå stærkere i konkurrencen med udlandet. 

Ministeriets beregninger viser, at erhvervslivets elregning i gennemsnit bliver lettet med omkring 25 procent, hvilket vil give dansk erhvervsliv de laveste elpriser i EU. Om det ligefrem er en lettelse i den størrelsesorden, er vi tvivlende overfor i Arbejdsgiverne. Men der er ikke tvivl om, at aftalen er en gevinst for de danske virksomheder.

Aftalen er i øvrigt en bred politisk aftale. Der er derfor grund til at rose energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt for både det politiske arbejde og for en aftale der letter en byrde for erhvervslivet. Der er også grund til at rose, at Havvindmølleparken Krigers Flak og de kystnære havvindmølleparker ved Vesterhavet gennemføres. Dermed fastholder vi vindindustrien i Danmark.

Det er dog ikke helt uden konsekvenser, at man skrotter visse støtteordninger, og at energiselskabernes besparelsesforpligtigelser reduceres fra næste år og frem mod 2021. Derfor må det også være på sin plads, at vi får en hurtig afklaring af energipspareaftalen, der skulle have været underskrevet allerede 1. januar 2016. Virksomhederne skal vide, hvad de har at gøre med.  

Vi vil gerne grøn omstilling, men det kræver klare rammer for virksomhederne og forbrugerne. Mange virksomheder har lukket for opkøb af energibesparelser. Det har den konsekvens, at forbrugerne venter med at bestille håndværkere til at energirenovere deres boliger. Den slags bidrager ikke ligefrem til, at vi når klimamålene. Derfor ser vi frem til at energispareaftalen også snart falder på plads - så vi kan komme helt i mål.

Af Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Som medlem af Arbejdsgiverne kan jeg få faglig og juridisk bistand. Det er også vigtigt for mig, at jeg er dækket af et ankenævn."

Læs om medlemskab - klik her
Carsten Andersen, Carsten Andersen VVS

Kontakt

Morten Ravn Pressemedarbejder
Morten Ravn
Telefon: 2118 0540
mra@arbejdsgiverne.dk