75%-reglen er en tikkende brandbombe

Kablers isolation og strømværdier har ændret sig væsentligt de sidste 15 år og med den nye strømtabel i DS/HD 60364, vil el-installatørerne udføre installationer som reelt kan blive tikkende brandbomber. Alligevel snakkes der om at bevare den forældede danske 75%-regel.

Ser man på el-installatørernes nuværende lovtekst i Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 52, tabel A.2, har kablerne en lavere strømværdi end i den kommende tabel C.52.1 i standarten DS/HD 60364. 

Hvis man for eksempel vælger et 3G1,5 mm2 NOIKLX ved normal varmeafledningsforhold i den nuværende tabel A.2 er kablets strømværdi 15,5A og 19,5A i den kommende tabel. 

Kablernes isoleringskappe har ændret sig meget de sidste 15 år. Før i tiden var der en tykkere isolering og der løb færre kabler i eksempelvis en installationskanal. Kablerne overførte derfor ikke ligeså meget varme til hinanden. Beregninger efter formlen P = I2 · R, viser op til 70% større effektafgivelser end tidligere. 

Vi er blevet bekendt med en lovlig installation på et byggeri i Nordjylland, hvor man i dag har målt 70 grader uden på et bundt kabler oplagt i normale varmeafledningsforhold. I fremtiden kan sådan en installation altså komme op på en 70% højere effektafgivelse. Og man skal huske, at flammepunktet kan variere meget efter i hvilke områder, at kablerne er oplagt.   

Sikkerhedsstyrelsen

Disse faremomenter er Sikkerhedsstyrelsen bekendt med. Der er sågar overvejelser om at lave et udvalg, som skal komme med en ny dansk særregel. Men hvorfor overhovedet bruge tid på det? Hvorfor ikke bare erkende, at 75%-reglen ikke er god nok og ligefrem giver problemer med sikkerheden. Reglen har eksisteret siden 1963 og er ikke tidssvarende. 

I Arbejdsgiverne undrer vi os over, at man ikke følger de internationale regler og gør kort proces. Vi kan ligeså godt tilpasse os nu - ellers kommer den bare om nogle år. 

Der har været fremført et argument om, at internationale virksomheder får for let ved at lave el-installationer i Danmark, hvis vi ikke bevarer 75%-reglen. Det mener Arbejdsgiverne er usandsynligt. Det ville ikke være svært for en udenlandsk virksomhed at omstille sig til 75%-reglen. Derimod kunne de danske el-virksomheder nemmere få arbejde i udlandet, hvis de var vant til at følge de internationale regler. 

Mange installatører vil måske bare forsætte med at bruge den gamle tabel som hovedregel. Men hvad med nye folk i branchen? Nyuddannede kender ikke den gamle tabel og vil dimensionere sig frem til tyndere kobberkabler. 

Arbejdsgiverne har oprindelig været tilhængere af en bevarelse af 75%-reglen, men efter vi blev bekendt med de nye effektafgivelser i kabler, kan vi ikke længere støtte op om den. Branchen skal ikke lave installationer, som er tikkende brandbomber.

Af Jan Hvidholm, branchekonsulent for el

Følg os her:    

"Som medlem af Arbejdsgiverne kan jeg få faglig og juridisk bistand. Det er også vigtigt for mig, at jeg er dækket af et ankenævn."

Læs om medlemskab - klik her
Carsten Andersen, Carsten Andersen VVS

Kontakt

Morten Ravn Pressemedarbejder
Morten Ravn
Telefon: 2118 0540
mra@arbejdsgiverne.dk