Vækstpakken

Vækstpakken viser respekt

Med den nye vækstpakke, som for nylig blev fremlagt af erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, udviser regeringen respekt over for det Danmark, som holder produktionshjulene i gang.

Sat på spidsen, så har det i lang tid været sådan, at pengene blev brugt i hovedstadsområdet og i de større byer – men det var i landområderne, at pengene blev genereret.

Derfor glæder det mig, at regeringen nu har fået øjnene op for disse ydreområder og også støtter udviklingen her. Og det glæder mig især, at politikerne har lyttet, når Arbejdsgiverne har talt om de problematikker, som vores medlemmer oplever i hverdagen. Nu viser de nemlig takter til at ville gøre noget ved dem.

For selvom det eksempelvis er Vestjylland, der står for langt de fleste arbejdspladser inden for industri og eksport, så er det desværre stadig landdistrikterne, som halter bagefter i den samlede beskæftigelse. Disse dele af Danmark er vi nødt til at få med op i tempo, så det øvrige af landet ikke hele tiden er to skridt foran.

Så når der er lagt op til en lettelse af administrative byrder, er det gode nyheder for små og mellemstore virksomheder. Det samme gælder for de forbedrede rammer for familieejede virksomheder, som skal overdrage til næste generation eller en fond.

En stor udfordring for mange af vores medlemmer er den manglende bredbånd- og mobildækning specielt i ydreområderne. En problematik, som vi mange gange har drøftet med politikerne. Og med vækstpakken vil regeringen nu gøre noget ved problemet – over fire år er der afsat fire gange 75 millioner til en bredbåndspulje. Dog er det kun de første to gange 75 millioner, som kommer i spil i første omgang med en forsøgsordning. Herefter skal resultaterne evalueres. En forsøgsordning er ikke helt godt nok, og to år er lang tid at vente, hvis man ikke er inkluderet i forsøgets første omgang. 

Derfor kunne vi godt have ønsket, at der i stedet kom en permanent ordning. Til gengæld har vi nu to år til yderligere at tale vores sag hos politikerne, så det endelige resultat også kommer de små og mellemstore virksomheder til gavn.

I vækstpakken nævner regeringen også, at den vil indgå et partnerskab med relevante erhvervs- og brancheorganisationer med henblik på at fremme automatiseringen og ny teknologi i små og mellemstore virksomheder over hele landet. Her skal vi arbejde for at blive en del af det partnerskab, så vi gøre vores mening gældende. For vi om nogen ved, hvad der foregår i de små og mellemstore virksomheder, og den viden stiller vi gerne til rådighed.

Alt i alt viser regeringen gode takter med vækstpakken, og nu skal det vise sig, om de mange tiltag samlet set kan få ordentlig gang i opsvinget i Danmark.

Af Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne