Fleming Frederiksen

Fleming Frederiksen, formand

Sejren er vor

Vi kan ikke få armene ned. De danske myndigheder har i den sidste tid arbejdet med ordlyden af deres tolkning af standarden for bygningstål EN 1090-1. De foreløbige tilkendegivelser tydede på, at de ville tolke den skrappere end resten af Europa og gøre det ulovligt at bruge eksterne rådgivere i virksomheder, der arbejder med bygningstål. 

I masser af gode danske industrivirksomheder har man selvfølgelig ikke råd til at have en rådgiver ansat fuldtid. I stedet anvender man eksterne rådgivere, når behovet opstår. En ny skrap tolkning af reglerne ville gøre livet sværere for de virksomheder. Det kunne der være tungtvejende grunde til. Kvalitet og sikkerhed skal være i orden. 

Men det er svært at forestille sig, at sådanne problemer kunne være særlig store, når resten af Europa klarer sig fint uden så stramme regler. Der er heller ikke noget, der tyder på, at der er problemer med eksterne rådgivere. Reglernes berettigelse virker ganske uklare, hvor konsekvenserne derimod er aldeles håndfaste. Der ville være tale om stærkt forringede konkurrencevilkår sammenlignet med vores europæiske nabolande.    

Mange danske virksomheder ville være nødt til at bruge andre certificeringsvirksomheder end de almindelige danske Inspecta, Force og Dancert. I stedet ville de gå til udenlandske som Intertek, NSK og TÜV. Det ville kunne betyde en dobbeltudgift til certificering og praktiske udfordringer, når de eksempelvis skulle kommunikere på tysk.
 
Derfor har vi fulgt sagen ganske nøje i Arbejdsgiverne. Vores industrikonsulent har holdt møder med Energistyrelsen for at give dem et klart billede af konsekvenserne for virksomhederne. Og de har faktisk lyttet. Som det ser ud nu, bliver der ikke noget forbud mod at anvende eksterne rådgivere. Det er der rigtig god grund til at glæde sig over.   

Sammen med vores direktør tager jeg i øvrigt i denne måned til møde i den europæiske metalunion EMU i Schweiz, hvor vi vil diskutere problemet med vores europæiske kollegaer. De kan sikkert give os nogle idéer til hvordan, at vi generelt håndterer unødvendigt stramme regler. Så vi også er klar næste gang, der går regelrytteri i den. Vi vil som organisation altid stå vagt om, at danske virksomheder ikke bliver stillet konkurrencemæssigt ringere end virksomheder i vores nabolande.

Af Fleming Frederiksen, formand

Følg os her: