Arbejdsgiverne indgår ny samarbejdsaftale

Arbejdsgiverne har indgået en samarbejdsaftale med patent og varemærkebureauet Patrade A/S og advokatkontoret Patrade Legal Aps.

Det gør vi for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra vores medlemmer på kompetencer inden for beskyttelse af opfindelser, idéer, design og varemærker. Disse kompetencer kan de højt specialiserede patent- og varemærkebureau og advokatkontor tilbyde.

Registrering af rettigheder er en vigtig sikring mod kopiering af en virksomheds produkter. For mange virksomheder er der mange års hårdt arbejde og betydelige investeringer bag udviklingen af et produkt, et varemærke eller et design. Derfor kan det betale sig at beskytte og fastholde den værdi, som idéer, innovation og rettigheder udgør gennem en patent- og varemærkebeskyttelse.

Beskyttelsen bør ske med kompetent og professionel hjælp til den nødvendige rådgivning i alle faser af forløbet – fra den indledende samtale om produktet til ansøgning om registrering af et patent- og varemærke.  Det kan omhandle rådgivning om overførelser af rettigheder i udlandet til opretholdelse og forsvar af rettigheder i en krænkelsessag.

Den nye samarbejdsaftale betyder, at medlemmer af Arbejdsgiverne opnår en rabat på de ydelser, der tilbydes gennem Patrade A/S og Patrade Legal Aps. Husk blot at oplyse dit medlemsnummer ved henvendelse til Patrade A/S og Patrade Legal Aps.

Patrade Group beskæftiger 50 medarbejdere og har kontorer i Aarhus, Kolding, Aalborg og København og har et stærkt netværk i udlandet. Se mere om Patrade A/S på hjemmesiden www.patrade.dk

Spørgsmål til denne samarbejdsaftale kan rettes til:

Kontaktperson hos Arbejdsgiverne juridisk chef Anne Vibeke Gregersen på tlf. 6617 3333 email: avg@arbejdsgiverne.dk

Kontaktperson hos Patrade A/S og Patrade Legal Aps advokat Tina Jarl Christensen tlf. 7020 3770 email: tjc@patrade-legal.dk

Følg os her: