Papirarbejde

Mindre papirarbejde i virksomhederne

Regeringen har i sit lovkatalog fremsat et ønske om en ændring af ligelønslovens regler om kønsopdelt lønstatistik. Det betyder på almindelig dansk, at man kan bruge mere tid på at skabe vækst og produktion i virksomhederne og mindre tid på at rode med endeløse skemaer og registreringer.

Med vedtagelse af lovforslaget føres reglerne tilbage til niveauet fra 2006. Herefter vil der alene være pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik for virksomheder med mindst 35 ansatte og 10 af hvert køn med samme arbejdsfunktion. 

Under den tidligere regering blev kravet til kønsopdelt lønstatistik skærpet. Der blev virksomheder med mindst ti fuldtidsbeskæftigede ansatte og med mindst tre kvinder og tre mænd ansat omfattet af reglerne. Herudover er der en informationspligt og pligt til at udlevere den kønsopdelte statistik. 

Det var endnu et lod i vægtskålen af administrative byrder, der blev pålagt virksomhederne. Og der er egentlig nok administration, der fylder i dagligdagen på bekostning af produktiviteten. I mange mindre ejerledede virksomheder har man ikke en afdeling til at tage sig af den slags. Derfor bliver det ofte virksomhedsejeren selv, der sidder og udfylder alle disse statistiske forespørgsler. De kræfter kan bestemt bruges mere rigtigt. 

Derfor glæder vi os i Arbejdsgiverne over, at regeringen nu går i retning af mindre papirarbejde i virksomhederne, og at små virksomheder ved lovforslagets vedtagelse kan se frem til at blive frigjort fra dette overdrevne papirarbejde. 

Af Anne Vibeke Gregersen, juridisk chef

Følg os her: