Råd om jura:
Hvis medarbejderen stjæler

I en virksomhed, der udelukkende udfører opgaver for private kunder, ringer der en dag en enkefrue Andersen, som har fået udført et arbejde af en medarbejder i virksomheden. I den forbindelse er der efter hendes forklaring forsvundet et meget værdifuldt maleri - et arvestykke. Indehaveren stiller sig tvivlende overfor påstanden. Men han er i tvivl om hvordan, han skal håndtere situationen. Virksomheden er medlem af Arbejdsgiverne og kontakter derfor en advokat i juridisk afdeling.

Svar fra Arbejdsgiverne:

Advokaten hos Arbejdsgiverne rådgiver virksomheden til at forholde den pågældende medarbejder henvendelsen fra enkefrue Andersen. Hvis det viser sig, at der er hold i anklagerne, og at medarbejderen erkender forholdet, skal medarbejderen straks skrifteligt bortvises og forholdet politianmeldes. 

En bortvisning er den ultimative sanktion, der kan gives en medarbejder. Retsvirkningerne er her, at ansættelsesforholdet stopper og medfører, at lønnen også øjeblikkeligt stopper. Medarbejderen er samtidig selvforskyldt ledig og vil derfor først kunne oppebære dagpenge fra en a-kasse efter en karantæneperiode. 

Men det er særlig vigtigt, hvis der bortvises, at arbejdsgiveren kan dokumentere det skete. I sager om bortvisning vil medarbejderens fagforbund ofte protestere mod bortvisningen, og det vil efterfølgende blive vurderet om grundlaget for bortvisningen var til stede. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for, at medarbejderen har begået tyveriet fra enkefruen. 

Det er altid forbundet med en standpunktsrisiko, når en virksomhed sanktionerer ansættelsesretsligt. Hvis det viser sig, at det rent faktisk ikke var en medarbejder, der stjal det værdifulde maleri, vil bortvisningen være sket på et forkert grundlag. Hvis det eksempelvis var en tyv, som enkefruen selv lukkede ind den dag, hvor medarbejderen udførte arbejdet. I en sådan situation vil medarbejderen kunne kræve en godtgørelse af virksomheden svarende til lønnen i opsigelsesperioden. 

Af Christian H. M. Mikaelsen, advokat 

Følg os her: