Jani Lykke Methmann

Det skal kunne betale sig at arbejde

Dagpengekommissionens anbefalinger er landet. Nu afhænger det af politikerne. Kommer der en aftale i hus, vil ledige kunne forlænge deres dagpengeperioden fra to til tre år, hvis de arbejder undervejs. En dags arbejde giver to dages ekstra dagpenge, og man skal ikke have nedjusteret dagpengesatsen, hvis man tager et job til en lavere løn. 

Anbefalingerne betyder, at færre falder ud af dagpengesystemet. Men den helt store genistreg ved kommissionens anbefalinger er, at de skaber et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor det bliver muligt at tage et midlertidigt arbejde under en ledighedsperiode og dermed forlænge dagpengeperioden. Det vil altså med andre ord kunne betale sig at arbejde - også selvom det kun er lidt. 

Det er virkelig godt at få gjort op med tidligere tiders firkantede regler, som havde den uheldige konsekvens, at mange følte, at det ikke kunne betale sig at arbejde eller ligefrem kostede dem penge. Med kommissionens anbefalinger opnår man nu en helt anden tilskyndelse til at arbejde. Det er for det første en klar gevinst for samfundet at flere bidrager. For det andet sparer man samfundet for de mange afledte konsekvenser, som det ofte har, når folk falder helt ud af samfundet. Det er en gevinst både økonomisk og moralsk, som man bør gå langt for.     

I Arbejdsgiverne har vi længe arbejdet for, at arbejdsprøvning skal være let tilgængeligt og attraktivt. Vores holdning er, at det er bedre, at folk bidrager med lidt, end at de er lukket helt ude. Det gælder også ansatte med en nedsat arbejdsfunktion, hvor der bør ydes forskellige løntilskud. Virksomhederne stiller højere krav og efterspørger flere nichekompetencer. En medarbejder med selv en lille erhvervsevne kan besidde uvurderlige kompetencer. 

Ændringen i de såkaldte karensdage skal finansiere omkostningerne. Det betyder, at dagpengemodtagerne vil miste to dages dagpenge hver tredje måned. Med mindre de har haft et par ugers arbejde i det foregående kvartal. I Arbejdsgiverne mener vi, at det er en mindre pris at betale for at gøre det attraktivt at arbejde under et ledighedsforløb eller komme tættere på at finde et arbejde. Vi får et ledighedsfelt som samlet er tættere på at få et rigtigt arbejde og virksomhederne opnår en lettere adgang til fleksibel arbejdskraft.  

Af Jani Lykke Methmann, direktør

Følg os her: