Hanne Nylev

Hanne Nylev, regionsformand for Region Syd

Dem der satser overlever

2014 har været et blandet år for den fynske industri. Nogen virksomheder har haft rigtig godt gang i hjulene. Andre har nærmest ingenting at lave. Men generelt set kan vi mærke, at vinden er begyndt at blæse den rigtige vej.

BoligJobordningen forsvinder. Det er rigtig ærgerligt, da den gavnede både virksomheder og forbrugere. Når en boligejer energirenoverede sin bolig og fik 15.000 kroner i fradrag, smed han ofte selv hundredetusinde kroner i det. Ordningen var dermed med til at gøre Danmark mere energibesparende, og de 15.000 kroner blev rigelig tjent ind af de arbejdspladser, man skabte. 

Vi har i 2014 gjort alt hvad vi kunne for at sætte debatten om BoligJobordningen på dagsordenen i debatindlæg og artikler. På Folkemødet på Bornholm tog vi debatten med daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S). Men BoligJobordningen skulle bare fjernes. Jeg møder mange indenfor byggeriet, som allerede nu mærker konsekvenserne af politikernes fravalg af ordningen. Det er dog aldrig for sent at indrømme, at man tog fejl. Vi håber, at politikerne kommer til fornuft.

På uddannelsesdelen buldrer erhvervsskolereformen derudaf. Der er tale om et krav om et karaktergennemsnit på minimum to - samt at man skal have bestået dansk og matematik. Det er udmærket. Men det er problematisk, når Venstre foreslår, at til gymnasierne skal man have et gennemsnit på syv. Det sender et forkert signal til de unge. Der bør være samme gennemsnit.

De unge bliver i forvejen af lærere, studievejledere og forældre påvirket af en devise, der hedder, at det er meget godt med en erhvervsuddannelse. Men en rent boglig uddannelse er lidt finere. Det er uheldigt. For der er faktisk rigtig mange fordele. Unge med en erhvervsuddannelse har eksempelvis gode udsigter til beskæftigelse og særdeles gode muligheder for at starte som selvstændige.

Vil de senere læse videre, er den vej også åben. For eksempel er ingeniører med en erhvervsbaggrund særdeles attraktive for industrien. Skulle de få lyst til at specialisere sig, herunder også i et internationalt perspektiv, er der også gode muligheder.

Derfor skal der gøres op med det uddannelsessnobberi, som også smitter af på de unges valg af uddannelse. Og det haster. De seneste fremskrivninger viser, at der kommer til at mangle 30.000 håndværkere om seks år.

Infrastrukturen kunne også være bedre. Vores vejsystemer på Fyn er ikke hensigtsmæssige. Vi er rigtig glade for at have fået en motorvej til Svendborg. Men når man kommer til enden af motorvejen er der ikke andre muligheder end at køre ud i sundet eller tilbage, hvor man kom fra. 
Her ville det være godt med en omfartsvej til Faaborg til den tunge trafik.

Den gamle Faaborgvej er ikke egnet til den tunge trafik. Og så er det en vej, man burde værne lidt om – ikke mindst med tanke på turisterne. På denne vej er der både smuk natur og slotte. Det er faktisk den vej H.C. Andersen skrev om i ”Hist ved vejen slår en bugt”. 
Den nye multiarena på Ollerup Gymnastikhøjskole kan vi kun glæde os over. Den vil helt sikkert være med til at skabe vækst på Fyn i byggefasen, som skal starte i 2015. Det stiller dog igen krav til vejen mellem Svendborg og Fåborg.

De digitale motorveje halter det også med. Dækningen med mobilt bredbånd giver efterhånden mange virksomheder problemer med almindelige dagligdagsopgaver. Mobiltelefonen er blevet et arbejdsredskab, som mange bruger til eksempelvis fakturering direkte hos kunden, billeddokumentation og videovejledninger. Når man ikke kan anvende disse værktøjer, er det med til at gøre det besværligt at drive virksomhed i landområderne, hvor der virkelig er brug for vækst og arbejdspladser.

Men der er ingen hjælp på vej. Regeringens længe ventede vækstplan for digitalisering i Danmark er kommet, og den viser, at regeringens løsning på området ligger seks år ude i fremtiden. Først i 2020 sker der noget. Her vil man med 700 MHz-frekvensbåndet, som i dag anvendes til udsendelse af antenne-tv, opnå bedre dækning for mobilt bredbånd.

2,1 millioner danskere anvender i dag dagligt deres mobiltelefon til internetadgang. Men 315 af landets 586 postnumre må nøjes med en decideret ringe dækningsgrad med det mobile bredbånd. Det viser Erhvervsstyrelsens egen kortlægning fra sidste år. Det er bare ikke godt nok.

Der er ingen tvivl om, at det vil være en gevinst for samfundet at sikre bedre mobilt bredbånd. Rambøll har i en ny rapport udarbejdet for Erhvervs- og Vækstministeriet anslået, at der samlet set kan være en positiv effekt på mellem 0,7 og 1,7 milliarder kroner for samfundet over en tiårig periode ved at anvende 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd. Politikere, kom nu i gang.

2014 har som sagt været et lidt sejt år. Der har været mange fyringer. Mange virksomheder har skruet ned på personalet. Vi er stadig ikke helt ovre krisen. Men det går fremad med små skridt.

Generelt tror jeg på, at det på erhvervssiden vil se lysere ud i 2015. Men ikke for alle. De stærkeste vil overleve. Men der vil også være dem, der må gå ned. Virksomhederne der investerer i ny teknologi vil være dem, der får arbejdet. Det kan være i robotter, nye fræsere eller drejemaskiner. Man skal turde investere - også i sit personale. Det bliver et afgørende vilkår i 2015.

Rigtig godt nytår. 

Af Hanne Nylev, regionsformand for Region Syd