Jani Lykke Methmann

Stop så det snobberi

Er ministeren enig i, at det især er manglen på praktikpladser, der er årsag til, at der kommer til at mangle faglærte unge i Danmark i 2020? Det spørgsmål har Kristian Jensen (V) netop stillet til undervisningsministeren.

I Arbejdsgiverne er vi glade for, at manglen på faglærte unge interesserer Venstre og Kristian Jensen. Faktum er, at flere industrivirksomheder oplever, at de har svært ved at overholde leveringstider, fordi de mangler arbejdskraft. Arbejdsløsheden indenfor Metal er nede på 2,9 procent, og mange industrivirksomheder har store udfordringer med at få kvalificeret arbejdskraft indenfor de fag, som er uundværlige for industrien. 

En del af forklaringen er klart manglen på praktikpladser. Alt for mange virksomheder lader andre om at tage ansvaret for at uddanne den næste generation. Det er hovedsageligt de helt store virksomheder og offentlige virksomheder, der kører på frihjul. Ofte er det de små og mellemstore virksomheder, der påtager sig ansvaret for at uddanne lærlinge.  

Men manglen på praktikpladser er ikke hele forklaringen. Det største problem er, at erhvervsuddannelserne ikke har et ry, der afspejler virkeligheden. Mange af erhvervsuddannelserne bliver opfattet som et sted for mindre ambitiøse unge. 

Det er utrolig synd, når virkeligheden er, at unge med en erhvervsuddannelse har rigtig gode udsigter til beskæftigelse og særdeles gode muligheder for at starte som selvstændige. Det er bestemt ikke gældende for alle uddannelser. Vil de senere læse videre, er den vej også åben. Eksempelvis er ingeniører med en erhvervsbaggrund særdeles attraktive for industrien. Skulle de få lyst til at specialisere sig, herunder også i et internationalt perspektiv, er der også gode muligheder.  

Problemet er et strukturelt og forfejlet uddannelsessnobberi, som gennemsyrer hele uddannelsessystemet og de institutioner, som har afgørende indflydelse på de unges valg. Der har desværre hersket en ubevidst påvirkning af unge mennesker om at gå i retning af en akademisk uddannelse. Det har været en fejl.
 
De unge bliver af lærere, studievejledere og forældre påvirket af en devise, der hedder, at det er meget godt med en erhvervsuddannelse. Men en rent boglig uddannelse er lidt finere. Den holdning afkoder de unge hurtigt, og det afspejler sig i deres valg af uddannelse. Så kære Kristian Jensen. Din opmærksomhed glæder os, men manglen på praktikpladser er kun en del af forklaringen på, at vi kommer til at mangle 30.000 håndværkere om seks år.

Af Jani Lykke Methmann