Jani Lykke Methmann

Store fordele og små ulemper ved EU-patentet

 

Den 25. maj skal danskerne stemme om EU-patentet. Jeg anbefaler, at vi stemmer ja, da det det for langt de fleste virksomheder vil være en fordel.

Når en dansk virksomhed i dag vil håndhæve sit patent i andre EU-lande, skal den anlægge en sag i hvert enkelt land, hvilket er en langvarig og dyr proces. Desuden kan virksomheden ende med flere forskellige afgørelser for det samme patent. Med EU-patentet vil virksomheden med én ansøgning kunne søge om patentbeskyttelse i alle de deltagende lande, og der vil kun være én domstol til at afgøre sagerne.

Det er en fordel for især de små og mellemstore virksomheder, at omkostningerne til patentansøgning bliver lavere. Og det ser ud til, at prisen kan reduceres fra omkring 250.000 kr. til 35.000 kr.

Men der er selvfølgelig ulemper. Hvis der træffes en afgørelse om, at patentet ikke er gyldigt, bliver det ugyldigt i samtlige lande. Og ikke bare i et enkelt land som i dag. Hvis man vil anlægge sager mod virksomheder i andre lande skal det foregå på det officielle sprog i landet. Og det kan give problemer for nogen. Men der vil blive oprettet en lokal afdeling af patentdomstolen, hvor danske sager føres på dansk. Og ansøgninger om patent, skal bare vedlægges en engelsk oversættelse.

EU er et fællesskab af love og regler, og det er ikke nemt for en mindre virksomhed at navigere i. Men EU-patentet er et præmieeksempel på, at vi kan skabe enklere rammer, hvis vi virkelig vil. Og her er vi nødt til at gøre langt mere for at lette de administrative byrder for de små og mellemstore virksomheder. Regler og procedurer skal give mening og skabe merværdi. Ellers skal de afskaffes.

EU-patentet er et skridt i den rigtige retning. Der er små ulemper, men også sikre fordele for virksomhederne i form af mindre udgifter og enklere regler. Derfor anbefaler jeg at stemme ja den 25. maj.
 

Af direktør Jani Lykke Methmann