Jani Lykke Methmann

Mangel på arbejdskraft truer industrien

Der er efterhånden et problem, som vi ikke længere kan lukke øjnene for. Mangel på håndværksuddannet arbejdskraft truer industrien. Foreløbig er det kun enkelte landsdele, der er hårdt ramt. Men manglen kan nemt brede sig til resten af landet. Arbejdsløsheden styrtdykker indenfor metal og industriområdet.
 
I flere industrivirksomheder oplever de, at de ikke kan overholde leveringstider på grund af mangel på arbejdskraft. Sommetider har de kunnet skaffe arbejdskraft i udlandet. Men egentlig mener virksomhederne, at vi i Danmark først og fremmest selv bør uddanne tilstrækkeligt til at holde fødekæden i orden. Det er vi helt enige med dem i det. 

Udfordringen er jo ikke kun hvordan, at man løser problemet med arbejdskraft nu og her. Udfordringen er hvordan, vi sikrer os, at vi ikke på længere sigt igen og igen kommer til at stå i samme situation. Derfor er det glædeligt med et initiativ som introdagene, hvor man viser 26.000 elever fra 8. klasse - næsten halvdelen af en årgang - mulighederne i de over 100 forskellige erhvervsuddannelser. 

Der bliver altså gjort noget. Men det er der sørme også brug for. Flere industrivirksomheder, siger det efterhånden, som det er. At så må de finde arbejdskraften i Polen og Rumænien. Og det er ikke overdrevet. De seneste fremskrivninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at vi kommer til at mangle 30.000 håndværkere om bare seks år. En kendsgerning vi ser på med samme bekymring. Politikerne og hele uddannelsessystemet har simpelthen ikke haft blik for at få unge uddannet til håndværk og industri. 

Der kan ikke blive sendt et tydeligt nok signal om, at studentereksamen er ganske fin. Men at der også er andre gode muligheder med en erhvervsuddannelse. I lang tid er der blevet snakket om, at vi skal være et videnssamfund. Men nu er politikerne så småt begyndt at få en mere positiv holdning til industriarbejdspladser. Det viser sig blandt andet i erhvervsskolereformen. Men vigtigst af alt mærker vi, at det er blevet mere legalt at sige, at man skal uddanne sig til noget, der er jobs indenfor. Det er på tide. Vi er faktisk i den 11. time.

 

Bragt i Jyllands-Posten den 26. august 2014 
Af direktør Jani Lykke Methmann