Dannebrog

Det delte Danmark

For nylig var vi på besøg i en industrivirksomhed i Vestjylland. Vi har besøgt den før, og det plejer at være en virksomhed præget af stor optimisme. Men denne gang var de knap så glade.

De stod over for at flytte virksomheden til Aarhus, fordi de ikke kunne skaffe den fornødne arbejdskraft i Vestjylland. Den historie hører vi efterhånden mange steder i landet - om virksomheder der må flytte til hovedstaden eller en af de andre større byer, fordi de ikke kan skaffe arbejdskraft. 

Der er som sådan ikke noget i vejen med, at hovedstadsområdet fungerer som lokomotiv for landets udvikling. Men at gøre resten af landet til passive togvogne, skal vi alle nok komme til at fortryde en dag. Og det er rent faktisk det, man er i gang med. År efter år viser statistikkerne, at BNP hovedsageligt kun stiger i hovedstadsområdet. 

Efterhånden giver det ingen mening at tale om en sammenhængende udviklingspolitik. Danmark er nærmest delt i to, og selv om det kan være op ad bakke at drive virksomhed alle steder i landet, så står industrivirksomhederne i landområderne over for særligt stejle udfordringer. 

Regeringen har fremsat deres Vækstplan DK. Det er en plan, der burde skabe bedre vilkår for hele Danmark, men realiteterne er, at man bare endnu tydeligere deler landet op i to. Regeringen har afsat sølle 400 millioner kroner til at skabe vækst i landdistrikterne plus nogle nedrivningspuljer og lidt lavere priser til pendlere. Og det er da også meget godt. Men vi får altså ikke arbejdspladser i landdistrikterne af at rive huse ned eller af at gøre det lettere for folk at komme på arbejde i en større by. 

Vi skal have en mere målrettet og reel udviklingspolitik for landområderne. Så de mange gode politiske intentioner og pæne ord rent faktisk bliver til noget - og ikke bare bliver ved snakken. Som det skete med planerne om at flytte offentlige arbejdspladser uden for hovedstaden. For der er ting, som man ikke bare kan snakke sig omkring. Som at landområderne er særlig hårdt ramt efter at Danmark mistede 140.000 arbejdspladser under finanskrisen. Og at gode og sunde virksomheder er nødt til at flytte fra landområderne, fordi de ikke kan skaffe den fornødne arbejdskraft.   

I DS Håndværk & Industri har vi medlemsvirksomheder over hele landet. Men en god del ligger i landområderne, og dem besøger vi til sammen over tusinde gange på et år. Derfor kender vi virkeligheden for de små og mellemstore virksomheder i landområderne rigtig godt. Vi foreslår, at finansminister Bjarne Corydon tager med os på en tur ud i virkeligheden. Så kan han med egne øjne se, hvad der er brug for. For som det er nu, giver Vækstplan DK et Danmark, som er delt i to.

Af erhvervsudviklingschef Steen Hoeck Klausen
 Bragt i Jyllands-Posten den 4. juli 2014