Løn, statistik og satser

Satser

Lønstatistik

Medarbejderafhængige omkosninger

Medarbejderafhængige omkostninger er de udgifter, som en virksomhed har ved siden af medarbejdernes timeløn. Det drejer sig for eksempel om udgifter til Lønmodtagernes Garantifond, uddannelse, løn under sygdom og arbejdsskadeforsikring.

Vi har lagt tallene ind i et regneark, hvor du kan beregne omkostningerne i de blå felter ud fra de reelle timelønninger samt de faktiske antal sygedage, der gælder for din virksomhed. Landsgennemsnittet for sygefravær er 88 timer pr. mandlige timelønnede medarbejder.

Sider markeret med er låst for ikke-medlemmer.
Læs her om fordelene ved at være medlem af Arbejdsgiverne.

Kontakt

Juridisk afdeling Juridisk afdeling
Telefon: 6617 3333