Økonomi

Bankbesøg

Inden du tager til møde med din bank, er det en god ide at sætte dig grundigt ind i din virksomheds økonomiske situation og overveje, hvad du vil svare på nogle af de spørgsmål, som ofte stilles af bankrådgivere.

Læs her om nogle af de overvejelser, du bør gøre dig inden mødet.

Fakturering

Markedsføringsloven indeholder regler om, hvilke oplysninger, der skal stå på en faktura. Reglerne gælder, når der arbejdes efter regning, men ikke, når der på forhånd er afgivet et tilbud. Husk tilbuddet skal givet vedhæftes/vedlægges fakturaen
En faktura skal som minimum indeholde: 

  • Timepris
  • Timeforbrug
  • Materialeforbrug – hvor det har betydning for prisen

Man kan dog aftale, at der gives andre oplysninger, der måske er mere relevante i den enkelte sag.

I særlige situationer kan forbrugeren have krav på en mere specificeret regning. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis den samlede pris bliver væsentlig højere end forventet, eller hvis der er store udgiftsposter ud over timeforbrug og materialeforbrug.

Hvis et arbejde udføres i henhold til et afgivet tilbud, er det nok at anføre dette på fakturaen. I dette tilfælde skal der ikke angives timepris, timeforbrug eller materialeforbrug.

Fakturering til det offentlige 

En faktura til det offentlige skal indeholde følgende oplysninger: 

  • Den offentlige myndigheds ordre- eller rekvisitionsnummer.
  • Den offentlige myndigheds EAN-lokationsnummer.
  • En personreference eller anden reference.

En faktura skal også opfylde de almindelige krav, som momsloven sætter. 

Når kunden ikke betaler sin regning

De fleste virksomheder oplever før eller siden, at kunderne ikke betaler deres faktura, og så er du naturligvis berettiget til at rykke for dine penge. Vær opmærksom på, at du ifølge lovgivningen skal følge en bestemt procedure.

Sider markeret med er låst for ikke-medlemmer.
Læs her om fordelene ved at være medlem af Arbejdsgiverne.

Kontakt

Lise Daldorph

Chef for konsulentgruppen
Lise Daldorph
Telefon: 6617 3333
Direkte: 6317 3368
lda@arbejdsgiverne.dk