Køb af virksomhed

nølgeKøbere af virksomheder findes primært blandt privatpersoner, andre virksomheder og kapitalinvestorer. Uanset hvilken type køber det handler om, er udgangspunktet køberens vurdering af, hvilken værdi virksomheden kan skabe.

Klik på  for at læse mere.

Privatpersoner

Der findes i dag en række personer, som ønsker at købe virksomheder. Det kan være en funktionsleder i en større virksomhed, der ønsker at blive selvstændig. Sådanne købere har ofte opsparet midler i eget hus eller på anden vis, så de kan bidrage med kapital.

Private personer tager også i stigende omfang direkte kontakt til virksomhedsmæglere for at få dem til at finde den rette virksomhed. De har ofte et ret præcist billede af, hvilken type virksomhed de ønsker at investere i.

Afhængig af prisen på virksomheden kan det ofte være nødvendigt, at den private køber har en medinvestor med i selve købet. Er der tale om en professionel investor, vil de være yderst nøgterne i deres vurdering af investeringen. Der skal derfor udarbejdes en velgennemtænkt og troværdig forretningsanalyse, som udviser potentiale for et godt afkast.
 

Virksomheder som købere

Der kan være mange strategiske årsager til, at en virksomheder vælger at købe endnu en virksomhed. Mange virksomheder bruger opkøb til at opnå øget omsætning, herunder et tilstrækkeligt niveau til den videre udvikling af virksomheden.

Det kan også handle om ny teknologi, som kræver højere kapacitet for at kunne forrentes. Det kan også være, at virksomheden ønsker at supplere med nye produkter eller nye ydelser.

Fælles for de fleste virksomheder, der køber en anden virksomhed, er, at de forventer at opnå en bedre konkurrencemæssig position.
 

Kapitalinvestorer

Der findes også en række kapitalinvestorer, som hele tiden søger at købe sig ind i attraktive virksomheder. Hvad der er attraktiv for den ene kapitalinvestor, er ikke nødvendigvis attraktiv for den anden. Kapitalinvestorer indgår ofte som investor sammen med en af ovennævnte type købere.

Kapitalinvestorer kan dermed medvirke til, at privatpersoner eller virksomheder får finansieret købet. Ofte stiller de en række krav i forbindelse med den efterfølgende ledelse af virksomheden. Det er meget almindeligt, at kapitalinvestorer sidder i bestyrelsen i deres investerede virksomheder. Nogle kapitalinvestorer kræver en dominerende andel af ejerskabet, hvorimod andre netop kræver at være mindretalsaktionær kombineret med krav til, at ledelsen også indgår i ejerkredsen.
 

Sådan arbejder Arbejdsgiverne

I forbindelse med køb af virksomheder bistår Arbejdsgiverne primært de af vores medlemmer, som ønsker at vækste ved opkøb af andre virksomheder. Vi tilbyder en grundig dialog med køber, hvor vi typisk får yderligere afklaret købers ønsker til køb af virksomhed.

Samtidig har vi løbende dialog med de eksterne købere, som henvender sig i forbindelse med deres interesse for en af virksomhederne på Match-online.dk. Herved har vi et godt overblik over tendenser i forhold til både købere og sælgere, så vi kan være en aktiv medspiller for køber i forbindelse med de strategiske overvejelser ved køb af virksomhed.

Match-online.dk er også omdrejningspunkt for vores arbejde med købere. I den fase bistår vi gerne med at definere en god køberprofil, som omfatter både en profil af køber og af den ønskede virksomhed. Vi ligger profilen på virksomhedsbørsen, matcher med relevante købere og forestår fortrolighedsformaliteterne forud for kontakt mellem køber og sælger. Når selve forhandlingsforløbet indledes, gør virksomheden brug af sin egen advokat, revisor og eventuelt virksomhedsmægler.

Ønsker køber en meget proaktiv proces fra starten, anbefaler vi, at de for eksempel bruger en virksomhedsmægler. Disse kan findes på Match-online, hvor det også er muligt at få et indtryk af deres referencer og kompetencer.
 

Kontakt

Lise Daldorph

Chef for konsulentgruppen
Lise Daldorph
Telefon: 6617 3333
Direkte: 6317 3368
lda@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

Sekretær
Hanne Groth
Telefon: 6617 3333
Direkte: 6317 3364 
hgr@arbejdsgiverne.dk