Ejerskifte

Danmark har mange små og mellemstore ejerledede virksomheder. Tidligere gik virksomheder oftest i arv fra generation til generation. Det er i dag kun tilfældet for under 20 % af virksomhederne, og det betyder, at der er et stort behov for køb og salg af virksomheder i Danmark.

Klik på plus-knap for at læse mere.

Salg af virksomhed

Kan virksomheden ikke føres videre til næste generation i familien, vil ejeren på et eller andet tidspunkt skulle sælge den.
Ejerlederen bør altid være forberedt på at kunne sælge sin virksomhed, men for mange vil der altså komme et tidspunkt, hvor salgsfasen skal gøres aktiv. Udgangspunktet skal her være, hvilken type køber, der bedst muligt kan føre virksomheden videre, så den udvikles og styrkes konkurrencemæssigt. 

Køb af virksomhed

Eksterne købere af virksomheder findes blandt privatpersoner, andre virksomheder og kapitalinvestorer. Uanset hvilken type køber, der er tale om, er udgangspunktet for et salg det samme - deres vurdering af, om virksomheden kan skabe værdi for dem. 

Salg til nære slægtninge og medarbejdere

Ved salg til nære slægtninge er det også vigtigt at forberede processen i god tid. Her er der ofte familiære hensyn at tage. Det kan påvirke familien negativt, hvis salget ikke bliver håndteret på en god måde.
Ved salg til nære slægtninge kan man udskyde beskatningen, hvilket kaldes skattemæssig succession. Disse regler gælder også i nogle tilfælde for salg til medarbejdere.

Afvikling af virksomhed

Der kan være tilfælde, hvor virksomheden af forskellige grunde ikke kan sælges. Det kan for eksempel være, at virksomhedens eksisterende udbud af produkter og ydelser ikke fremover kan forventes afsat på markedet i et tilstrækkeligt omfang. Det kan også være, at virksomhedens produkter er meget lette at kopiere, og at der derved ikke er interesse for at købe den. I sådanne tilfælde må virksomheden i stedet afvikles.

Sådan arbejder Arbejdsgiverne

Arbejdsgiverne har arbejdet med ejerskifte gennem mange år. Vi samarbejder med stort set alle relevante erhvervsaktører i Danmark inden for køb og salg af små og mellemstore virksomheder.

Det betyder, at vi har et godt overblik over kompetencer, projekter og aktører. Vi bruger den viden og erfaring aktivt i samarbejdet med det enkelte medlem, så vi kan bistå med perspektiver og muligheder i forhold til ejerskifte. Vores arbejde omfatter typisk et dialogmøde for kortlægning af mulighederne samt efterfølgende sparring gennem processen.

Omdrejningspunktet for en stor del af vores arbejde inden for ejerskifte er Match-online, som er en markedsbørs for købere og sælgere af virksomheder, herunder også salg af koncepter, udviklingsprojekter med videre.

Vi har normalt 15-20 medlemsvirksomheder til salg på Match-online.dk. Derudover har vi stor viden om virksomheder på vej til salg og om købere, som er på udkig efter en virksomhed i metalbranchen. På Match-online.dk har vi løbende samarbejde med de øvrige partnere - revisorer, advokater, virksomhedsmæglere, banker med videre.

Kun de færreste virksomheder opnår stor erfaring i køb og salg af virksomheder. Derfor er det altid inspirerende at høre om andres erfaringer. Læs eventuelt mere i dette uddrag fra Bladet Arbejdsgiverne nr. 2, 2011.

Mange aktører som for eksempel revisionsselskaber og erhvervscentre har udarbejdet nyttigt materiale om køb og salg af virksomheder. Du kan finde relevante links i boksen til højre her på siden.

Sider markeret med er låst for ikke-medlemmer.
Læs her om fordelene ved at være medlem af Arbejdsgiverne.

Kontakt

Lise Daldorph

Chef for konsulentgruppen
Lise Daldorph
Telefon: 6617 3333
Direkte: 6317 3368
lda@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

Sekretær
Hanne Groth
Telefon: 6617 3333
Direkte: 6317 3364 
hgr@arbejdsgiverne.dk