Tænk nye tanker netværket i Arbejdsgiverne

CE-netværket Årshjul 2019

2019 bliver året hvor netværket styrker indsatsen lokalt, og har fokus på indtjening og fair konkurrence. Netværket vil modtage nyhedsfeed op til møder, som allerede nu er lagt i kalenderen.

Vi har lyttet til input fra netværksdeltagere, og planlægger derfor at der er ét hovedtema for hvert møde, og at det at netværke kommer til at fylde endnu mere. Samtidig afholdes min. ét årligt fællesmøde for alle netværk. Møder, tider og indhold vil fortsat blive vurderet fra gang til gang. Netværket styrer!

Første møde i CE-netværket var 25. februar, hvor temaet var nyt i EN 1090-2. Mødet var et fællesmøde for alle 3 netværk, som foregik hos Arbejdsgiverne i Odense. Se invitationen her.

Årshjulet for øvrige netværksmøder planlægges som ½-dagsmøder, hvor forskellen er formålet med dialogen.

Netværksmøder for virksomhedsnetværket:

Møder for virksomheder er som tidligere meldt ud opdelt i 2 netværksmøder, med ens formål, men med forskellige fokusområder, således dialogen på mødet er toptunet til deltagerne. De 2 netværksmøder benævnes efterfølgende som politisk/organisatorisk møde (PO), og økonomisk møde (Ø). (se yderligere forklaring herunder)

Som nævnt vil møder foregå lokalt. Herunder er landet delt i de 5 regioner ud fra antal virksomheder der er på CE-listen i områderne. Samme grundlag er anvendt ved valgte byer til afholdelse.

Region Nord Region Midt Region Syd Region Midt- og Sydsjælland Region Hovedstaden
Aalborg
Skive
Randers
Herning
Aarhus
Kolding
Kolding
Vojens
Odense
Slagelse
Næstved
Roskilde
Roskilde
Taastrup

De 5 områder møderne foregår i. Der veksles mellem byerne. Kolding og Roskilde er således fællesbyer.

Møderne vil i videst muligt udstrækning foregå på virksomheder der er på CE-listen. Datoerne er som nævnt allerede fastsat og dermed klar til kalenderen. Datoer findes her.

PO-møder:

Politisk/organisatorisk møde vil i sin enkelthed have et bredere fokus på den type virksomhed der samtidig med EN 1090-audit auditeres i et andet kvalitetsstyringssystem (f.eks. ISO 9001 eller 3834) og/eller har en form for serie- eller linjeproduktion hvor der er flere medarbejdere der deltager i processen.
Her er det således optimeret indtjening, ved at optimere processerne for fremstilling af EN 1090 produkter, der har højsæde.

Ø-møder:

Økonomisk møde vil fokusere mere på standardens indhold, og krav til EN 1990 audit, hvor f.eks. audit foregår alene, eller hvor få medarbejde står for fremstilling af EN 1090 produkter. Mødet vil samtidig have fokus på eksterne udgifter og ydelser som kan optimeres via netværket.
Her opnås optimeringen ved at se på eksterne udgifter, eller på hvilke muligheder der er for interne optimeringer, og dermed reducere omkostningerne for det at være certificeret.

Fælles for både politisk/organisatorisk og økonomisk, er, at vil der fortsat vil være fælles fokus og fælles front med hensyn til markedskontrol og forordning.

Netværksmøder for rådgiver- og auditørnetværket:

Møder for rådgivere har hidtil været planlagt således at medarbejdere ansat i certificere virksomheder der arbejder med sagsbehandling og dokumentation kunne deltage.
Disse medarbejdere vil fremover tilbydes både at deltage sammen med rådgivere, og i et af de 2 virksomhedsnetværksmøder. Der er meget stor forskel på baggrund for deltagelse så valget er derfor faldet naturligt.

Ved ”tuningsmødet” på Strøjer blev det klart at kampagnen EN 1090 og BR 18, bør afholdes sammen med kommuner i de 5 regioner. Idet der er sammenhæng mellem interessen for kommunal sagsbehandling og rådgivere arbejdes der i øjeblikket på at netværksmøder for rådgivere foregår sammen med kampagnen. Det betyder at der som udgangspunkt vil være 5 møder for rådgivere, hvor datoer og invitation meldes ud sammen med kampagnedage.

Mødet i auditørnetværket vil fortsat foregå 2 gange årligt, samtidig med at deltagerne i øjeblikket undersøger behov for at overordnet ”auditmøde med beslutningstagere for de akkrediterede certificerende. Disse datoer findes ved brug af Doodles. Normalt er det i marts og september.

Fælles for rådgiver- og auditør er, at de 2 netværk inviteres til det fælles årlige møde, hvor alle 3 netværk mødes.

Datoer for CE-netværksmøder (fælles 2019)

25. februar 13:00 - 16:30 Fælles Odense Se slides her
21. maj 08:00 - 11:30 Ø-møde Randers
21. maj 13:00 - 16:30 PO-møde Randers
22. maj 08:00 - 11:30 Ø-møde Taastrup
22. maj 13:00 - 16:30 PO-møde Taastrup
28. maj 08:00 - 11:30 Ø-møde Kolding
28. maj 13:00 - 16:30 PO-møde Kolding
29. maj 08:00 - 11:30 Ø-møde Næstved
29. maj 13:00 - 16:30 PO-møde Næstved

Kontakt Svend Bondo hos Arbejdsgiverne for nærmere information om kurser og netværk på 2974 3768 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Svend Bondo

Industrikonsulent
Svend Bondo
Telefon: 6317 3361
sbo@arbejdsgiverne.dk

NETVÆRK I ARBEJDSGIVERNE

Faglige netværksgrupper

Faglige arrangementer

Foreningsarbejde

Foreningsarbejde i udvalg, lokalafdelinger og regioner.

Læs mere om organisationern her

Sociale netværks-
arrangementer