Risikovurdering og CE-mærkning under Maskindirektivet

Det er et omfattende arbejde at lave en risikovurdering. Det kræver, at du sætter sig ind i, hvordan produktet og dokumentationen kan blive brugt og misbrugt. Altså gælder det både om at dokumentere dit produkts sikkerhed, men også vurdere og dokumentere hvordan produktets dokumentation kan blive brugt og misbrugt.

Maskindirektivet og øvrige love, regler, sikkerhedskrav m.v. fokuserer alene på produkt og dokumentation. Men med en øget brugeropmærksomhed og de uanede muligheder for at søge information via internettet er det blevet lettere for brugeren at finde og eventuelt misbruge din dokumentation. Altså skal du i dag være skarpere omkring forebyggelse.

En risikovurdering skal ske ud fra et ’livscyklusperspektiv’, hvor du får dine arbejdssituationer identificeret. Det er et godt grundlag for at gennemtænke de mulige og umulige situationer, der kan opstå omkring produkter og udstyr.

Arbejdsgiverne afholder netop nu kurset "Risikovurdering og CE-mærkning", der tager udgangspunkt i risikovurdering og risikonedsættelse efter gældende standarder.

Tilmeld dig her

Kontakt

Svend Bondo

Industrikonsulent
Svend Bondo
Telefon: 6317 3361
sbo@arbejdsgiverne.dk