Maskinsikkerhed

Generelt

Den grundlæggende lovgivning på maskinområdet er "Loven om produktsikkerhed", som omhandler Maskindirektivet og syv andre produktdirektiver, herunder trykbærende udstyr.

Maskindirektivet handler om indretning af tekniske hjælpemidler og gælder blandet andet for fremstilling af maskiner, ændringer på maskiner og sammenbygning af maskiner. Det kan fx være beholdere, apparater eller andre ting, der har part i forarbejdningen af et produkt.

Men der er mange andre regler, du kan risikere at skulle forholde dig til i forbindelse med maskinsikkerhed.

Sikkerhedsdokumentation

Du skal udarbejde en sikkerhedsdokumentation, også kaldet et dossier. Desuden skal maskinen CE-mærkes, der skal udarbejdes en brugsvejledning, og der skal laves en overensstemmelseserklæring. Du kan læse mere om overensstemmelseserklæringer nedenfor.

Risikovurdering - Bilag 1 2006/42/EF

Der er krav om, at sikkerhedsdokumentationen indholder en risikovurdering med en beskrivelse af de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav. 

Risikovurderingen kan også laves efter den europæiske standard DS/ISO/TR 14121-2:2012 "Maskinsikkerhed - Risikovurdering - Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler".

Overensstemmelseserklæring

Du skal udfylde en overensstemmelseserklæring på brugerlandets sprog og levere den med ved leverance.

Her har vi samlet en række overensstemmelseserklæringer, der er skrevet på officielle EU-sprog:

Du skal kun udfylde de aktuelle felter. Du kan fjerne øvrige felter (f.eks. "certificeringsorgan"). Du kan også lave din egen erklæring og bruge ovenstående som inspiration.

Inkorporeringserklæring

Hvis din virksomhed fremstiller en "ufærdig" maskine, en delmaskine, skal der også medleveres en inkorporeringserklæring med. Vi har samlet inkorporeringserklæringer på de mest almindelige sprog her:

Se Maskindirektivets tekst for øvrige regler for leverance af en delmaskine.

Kontraktlige formuleringer vedr. maskindirektivet

Vi har lavet nogle formuleringer, der gør det lettere at lave en kontrakt. Find dem her.