Erhvervsskolereformen er et vigtigt skridt på vejen

Netværk om CE-mærkning af bygningsstål (EN 1090)

I den senere tid er der kommet større og større fokus på CE-mærkning af bygningsstål. Der er udført kontrol på virksomheder og byggepladser landet over for at se, om reglerne bliver overholdt.

De meldinger, Arbejdsgiverne har modtaget, indikerer, at der er behov for ensartethed i både certificering og re-certificering. Derfor har Arbejdsgiverne startet en række netværk, hvor regler og love er i fokus.

Mange virksomheder er stadig i tvivl og deltager som aldrig før på kurser om CE-mærkning. Reglerne gælder dem alle, men de færreste er enige om, hvordan de skal tolkes og udmøntes i praksis.

Derfor har vi startet tre typer af netværk:

  • Netværk for administratorer i virksomheder, der er eller skal certificeres.
  • Netværk for sagsbehandlere (rådgivere og beregnere), der hjælper med certificeringen.
  • Netværk for auditorer (certificeringsorganer og -ansvarlige).

Formålet med netværkene er at påvirke systemet med henblik på at skabe ordnede rammer. Altså klarere retningslinjer og dermed også en indikator for, hvad EN 1090 certificering indeholder og indebærer.

Netværkene blev igangsat den 8. december 2016. Læs mere om opstarten her

Kontakt Svend Bondo hos Arbejdsgiverne for nærmere information på 2974 3768 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Download, udfyld og returnér blanketten herunder, hvis I vil detage i et af netværkene. Blanketten skal udfyldes, uanset hvilket spor du ønsker at deltage i.

Hent indmeldelses-blanketten her

Listen

Vi har oprettet en liste over certificerede virksomheder, der kan CE-mærke bygningsstål.

Find CE-listen her

På denne side er også lister over rådgivere og auditører i netværket

Er du allerede en del af
CE-netværket?

CE-netværk

CE-netværkets har en netværksside, der kun er åben for netværksmedlemmer.

Vi har samlet diverse materiale fra CE-netværksmøderne på en side kun for deltagerene.

Gå til netværkssiden her

Siden kræver adgangskode. Du kan rekvirere koden hos Svend Bondo på 6317 3361 eller sbo@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

Svend Bondo

Industrikonsulent
Svend Bondo
Telefon: 6317 3361
sbo@arbejdsgiverne.dk

Flyer om CE-netværkene

Vi har lavet en flyer, der forklarer hvad vores CE-netværk går ud på.

Læs den her

NETVÆRK

Faglige netværksgrupper

Faglige arrangementer

Foreningsarbejde

Foreningsarbejde i udvalg, lokalafdelinger og regioner.

Læs mere om organisationern her

Sociale netværks-
arrangementer