Forebyggende risikovurdering

Arbejdsgiverne har udarbejdet to sammenhængende dokumenter til at risikovurdere arbejdssteder. Medlemmer kan frit kan anvende dem som et led i en progressiv APV-proces.

Dokumenterne er lavet til direkte udfyldelse på skærmen. Målet er at dokumenterne efterfølgende udskrives og udleveres til relevante personer på arbejdsstedet, samtidig med at de gemmes elektronisk i relation til det enkelte arbejdssted og arbejdssituationen.

Ovenstående giver mulighed for at genanvende dokumenterne, ved fx samme arbejdssituation på et anden arbejdssted -  dokumenterne kan rettes uden at du skal starte helt forfra hver gang.

Som støtte til risikovurderingen er Arbejdstilsynets tjekliste og handlingsplan ligeledes gjort mulig at udfylde elektronisk. Emner eller områder på AT-tjeklisten, der ikke er relevant for arbejdsstedet, kan udelades. Hvis man gør det, anbefaler vi at du også beskriver, i den tilhørende risikovurdering, hvorfor emner eller områder er udeladt.

Det vigtigt at påpege, at du skal gennemgå alle punkter på tjeklisten, selvom du undlader at udfylde dem du ikke finder relevante. Husk, at det altid er arbejdsgiver, der er ansvarlig for at alle forhold er tænkt ind i de respektive vurderinger af sikkerhed og øvrig HSEQ.

Find dokumenterne her:

  • Forebyggende risikovurdering
    Udfyld ét skema for hver arbejdssituation, hvor det er vurderes at der findes en risiko. Skemaet er det primære beredskab til at bruge og kommunikere ud, og er derfor et redskab til forebyggelse og afklaring.
  • Tjekliste- arbejdssituation
    Tjeklisten tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets officielle tjekliste, og indeholder en række spørgsmål til virksomheden. Tjeklisten afsluttes med en handleplan, som sammen med den forebyggende risikovurdering – og evt. andre relaterede dokumenter, datablade o. lign. – udgør den APV for arbejdsstedet. 

Kvik-guide:

Mangler du hjælp til at bruge de to dokumenter? Læs vores kvik-guide her.

Arbejdsmiljø ved svejsning

Herunder finder du to dokumenter, der begge indeholder uddrag af svejsevejledningerne "Arbejdsmiljø ved svejsning" ved henholdsvis TIG- og elektrodesvejsning. 

Vi har valgt at samle hjemmel og løsninger på ét kort dokument, så det er let at overskue og bruge i hverdagen. Formålet er at de, sammen med en APV udarbejdet for det enkelte arbejdssted (se ovenfor), kan hjælpe dig med at finde den rette løsning på det konkrete arbejdssted. Dokumenterne indeholder også Arbejdstilsynets sammenfatninger af praksis ved svejsning indsat samt relevante emner fra gældende AT-vejledning.

Skemaer til risikovurdering

Forebyggende risikovurdering
Udfyld ét skema for hver arbejdssituation, hvor det er vurderes at der findes en risiko. Skemaet er det primære beredskab til at bruge og kommunikere ud, og er derfor et redskab til forebyggelse og afklaring.

Tjekliste - arbejdssituation
Tjeklisten tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets officielle tjekliste, og indeholder en række spørgsmål til virksomheden. Tjeklisten afsluttes med en handleplan, som sammen med den forebyggende risikovurdering – og evt. andre relaterede dokumenter, datablade o. lign. – udgør den APV for arbejdsstedet. 

Kvik-guide:
Mangler du hjælp til at bruge de to dokumenter? Læs vores kvik-guide her.

Kontakt

BTC

Teknisk konsulent
Birger T. Christiansen
Telefon: 2333 9128
btc@tekniq.dk

Forebyggende VR-spil

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet kombinerer gamification og virtual reality, så brugeren ”kommer til skade”.

Læs mere her

Maskiner på UNI

TEC-skolerne har mangel på maskiner og personer til undervisning af brugen af maskinerne. På Arbejdsgivernes side om at kombinerer gamification og virtual reality, kan du læse om tiltaget for komme til skade i VR – og IKKE virkeligheden!

For at forbedre undervisningen søges om maskiner – både generiske, til spillet, hvor skolen gerne kommer ud på virksomheden og tager mål til visualisering i spillet, og fysiske maskiner, til opstilling og undervisning i skolens lokaler.

Har du en fysisk maskine til skolen, eller vil have din maskine(r) som demo i spillet, så kontakt Industrikonsulent Svend Bondo på sbo@arbejdsgiverne.dk