CE-mærkning

En lang række varer er underlagt de europæiske krav om CE-mærkning. Mærkningen betyder, at produktet er vurderet i henhold til standarder, ydeevne og sikkerhed og derfor kan sælges frit over landegrænser inden for EU.

Alle produkter, der er omfattet af et EU-direktiv, skal CE-mærkes. Den, der producerer, importerer eller - i eget navn - markedsfører eller tager et produkt i brug, har ansvaret for, at produktet opfylder direktivets krav samt eventuelle supplerende nationale regler.

Der er forskel på metoden til at CE-mærke. Siden her er derfor opdelt i 3 områder:

  • CE-mærkning efter EN 1090 (bærende stål- og aluminiumskonstruktioner)
  • CE-mærkning via Maskindirektivet (maskiner og maskinprodukter)
  • CE-mærkning af Byggevarer (der ikke er stål- og aluminiumskomponenter)

Ens er det for alle 3 områder af CE-mærkning, at dokumentation skal arkiveres og gemmes hos den der markedsfører eller tager produktet i anvendelse i 10 år, og varen skal CE-mærkes.
Ved alle 3 former skal der samtidig medfølge en dokumentation på at produktet (varen) opfylder krav. Ved Byggevarer og EN 1090 (som også regens for byggevarer) kaldes denne dokumentation for en Ydeevnedeklaration (DoP), og ved CE-mærkning via Maskindirektivet kaldes dokumentationen en EF-overensstemmelseserklæring.
Disse deklarationer / erklæringer kan dog være påført i form af QR-kode eller link til on-line kopi via hjemmeside.

For at producere og markedsføre bærende stål- og aluminiumskonstruktioner skal virksomheden være EN 1090 certificeret. Dette certifikat er det såkaldte EN 1090-1, og udstedes af et akkrediteret 3. part notificeret organ, kaldet Auditor eller Notified Body.
Langt det meste stål og aluminium til byggeri er omfattet af mærkningskravet. Blandt andet spær, søjler, bjælker, altaner, trapper, rækværk, beslag, bæringer, facadebeklædning, kalvehytter på marken og carporte. Ens for nævnte gælder at produktet er bærende, eller en del af den bærende konstruktion. Der er samtidig forskel på kravet – kaldet EXC klasse – alt efter en sikkerheds- og risikovurdering.

For alle 3 områder er det i de grå bokse i siderne yderligere information. Der er også en liste over certificerede virksomheder iht. EN 1090, samt rådgivere og auditorer der arbejder med områderne.

Ovenstående dokumenter og mærker skal sammen med øvrig relevante materialer, manualer o. lign. være udført på det sprog hvortil leverancen går til.

Listen

Vi har oprettet en liste over certificerede virksomheder, der kan CE-mærke bygningsstål.

Find CE-listen her

På denne side er også lister over rådgivere og auditører i netværket

Faktaark

For at blive certificeret har Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en række faktaark, som man kan støtte sig til. Find dem her

Kontakt

Edward Lorentzen

Konsulent
Edward Lorentzen
Mobil: 2149 2048
elo@tekniq.dk

Byggevarer

Fakta ark fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om CE-mærkning af byggevarer. Find dem her.