Få en VE-godkendelse

Arbejder du med små vedvarende energianlæg? Så har du nu muligheden for at få en VE-godkendelse.

Selvom VE-godkendelsen ikke er obligatorisk i dag, giver det en enestående mulighed for at vise dine kunder, at du har særlige kompetencer.

Hvad er VE-godkendelse?

VE-godkendelse er frivillig godkendelsesordning fra Energistyrelsen for dig, der monterer små vedvarende energianlæg

  • Biomassekedler og -ovne
  • Solceller
  • Solvarmeanlæg
  • Varmepumper

Du kan blive godkendt inden for en eller flere af teknologierne.

Energistyrelsen iværksætter nu et særligt uddannelsesforløb for varmepumper, der skal opgradere kompetencerne, sikre bedre installationer og dermed mindske antallet af fejl, når varmepumperne installeres i danskernes hjem.

Baggrunden for indsatsen er bl.a. en rapport fra 2017, der viser, at 85 procent af de undersøgte installationer for væskevand-varmepumpeanlæg ikke har en tilstrækkelig energieffektivitet (SFP).

Derfor er der brug for at styrke installatørbranchens kompetencer, så energieffektiviseringspotentialet i højere grad bliver indfriet, og kunderne oplever større tilfredshed med deres varmepumpe.

Den gode kundetilfredshed er vigtig i forhold til at gøre varmepumper til den foretrukne opvarmningsform uden for fjernvarmeområderne. De nye kurser er en del af denne indsats.Klar til VE-godkendelse

Virksomheder, der sender medarbejdere på de nye kurser, får styrket deres kompetencer - og sikrer sig samtidig, at virksomheden hurtigt kan blive VE-godkendt. At have en VE-uddannet medarbejder er en forudsætning for, at virksomheden kan opnå VE-godkendelse. Deltagerne på to af kurserne kan afslutningsvis tage en prøve, der giver grundlag for at opnå VE-godkendelse.

Kursusdeltagerne kan altså med bestået prøve og VE-uddannelsesbeviset i hånden varetage rollen som VE-uddannet medarbejder på varmepumpeområdet, forudsat at de i forvejen er uddannet som installatør. Prøven varetages af KEA (Københavns Erhvervsakademi), mens kurserne gennemføres af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og foregår hos Teknologisk Institut i Taastrup, Aarhus og Odense.

For at blive VE-godkendt skal virksomheden - ud over at have en VE-uddannet medarbejder - have et kvalitetsledelsessystem, der er tilpasset kravene i VE-godkendelsesordningen. Det er dog en forholdsvis simpel opgave at tilpasse virksomhedens kvalitetsledelsessystem til kravene i VE-godkendelsesordningen.

Kvalitetsstyring

For at blive VE-godkendt skal du have et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder.

Hvis du i forvejen har et godkendt kvalitetsstyringssystem, kan du bygge oven på dette, så der bare skal tilføjes et afsnit om de VE-teknologier, du søger om godkendelse til.

Vi samarbejder med Q-kontrol, der er kontrolinstans også på dette område. De kan hjælpe dig med at få kontrolleret dit kvalitetsstyringssystem i forhold til VE-godkendelsen. 

Som medlem af Arbejdsgiverne får du 25 % i rabat på Q-kontrols vejledende priser - også på dette område. Læs mere om Q-kontrol på deres hjemmeside her


De virksomheder, der har opnået en VE-godkendelse, kan blandt andet findes på SparEnergi.dk.

Se de VE-godkendte virksomheder her 
Læs mere om både kurser og VE-godkendelse her
Læs rapporten 'Den gode varmepumpeinstallation' her
 

Vælg mellem tre forskellige kurser

• Intensiv læring i form af et 3-dages kursus til dem, der sælger, projekterer eller installerer varmepumper. Det er for ingeniører, installatører, maskinmestre eller håndværkere, der arbejder i en installatørvirksomhed eller hos en producent, grossist, rådgiver e.l. Prisen er 1.200 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.
Læs mere om kurset og tilmelding her

• Supplerende 1-dags kursus for erfarne installatører og rådgivere, der i forvejen har kurser fra VPO-ordningen eller tilsvarende efteruddannelsesniveau. Prisen er 500 kr. inkl. kursus, prøve og uddannelsesbevis.
Læs mere om kurset og tilmelding her

• 1-dags kursus for varmepumpemontører og -teknikere/vvs'ere, der er udførende på varmepumpeinstallationer. Prisen på kurset er 500 kr. Der er ingen prøve ved dette kursus. 
Læs mere om kurset og tilmelding her

Alle tre kurser udbydes af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Kontakt

Branchekonsulent, Energi
Carsten Essler Helmer
Telefon: 6617 3333
Direkte: 5196 0689
ceh@arbejdsgiverne.dk