Legater og medaljer

Arbejdsgivernes Guldmedalje til lærlinge

Arbejdsgivernes Guldmedalje tildeles en lærling, der har udmærket sig ved en høj faglig standard og ved gode personlige egenskaber. Der kan fx lægges vægt på lærlingens evne til at vise et godt kammeratskab på skolen og i virksomheden.
 

Hvem kan søge?

Ansøgning kan udelukkende ske fra virksomheder, der er medlem af Arbejdsgiverne. Alle fagets lærlinge er omfattet, det vil sige alle godkendte uddannelser inden for jern- og metalområdet, hvori der er aflagt en godkendt og bestået svendeprøve.

Find ansøgningsskemaet her

Betingelser

Karakteren ved svendeprøven skal være 12. Kopi af svendeprøvebevis skal vedlægges ansøgningen sammen med karaktermeddelelse fra lærlingens sidste skoleophold.
Mester/virksomhed skal skriftligt redegøre for sin indstilling af lærlingen og præcisere, hvilke egenskaber faglige såvel som menneskelige lærlingen har udmærket sig med.
Desuden skal der foreligge en skriftlig indstilling og redegørelse fra den pågældende faglærer med oplysninger om lærlingens faglige forløb og menneskelige egenskaber.

Ansøgningsfrist og behandling af ansøgninger

Arbejdsgivernes Guldmedalje uddeles til lærlinge udlært mellem 1/1 og 31/12 i det foregående kalenderår. Ansøgningen skal være indsendt senest den 1. februar i året efter, at lærlingen er udlært. Ansøgninger, der fremsendes efter ansøgningsfristen, behandles ikke. Ansøgningen sendes til Arbejdsgivernes Uddannelsesudvalg.

Der uddeles højst én præmie pr. kalenderår. Behandlingen af ansøgninger foretages af Arbejdsgivernes Uddannelsesudvalg. Tildelingen sker i øvrigt efter uddannelsesudvalgets bestemmelser. 
 

Arbejdsgivernes Uddannelseslegat
 

Hvem kan søge?

Unge ansatte i en virksomhed med medlemskab af Arbejdsgiverne, som ønsker at uddanne eller videreuddanne sig inden for deres fagområde for eksempel gennem ophold i en udenlandsk virksomhed eller uddannelsesinstitution. 
 

Uddeling af legatportioner

Størrelsen af legatportionerne fastsættes ud fra en individuel vurdering af den enkelte ansøgning.
Ansøgere kan få yderligere oplysninger og rekvirere et ansøgningsskema i Uddannelsesafdelingen på telefon 6617 3333. 

Hent ansøgningsskemaet her

Ansøgning skal ske senest den 1. april til:

Arbejdsgiverne
Uddannelsesafdelingen 
Magnoliavej 2
5250 Odense SV
E-mail: info@arbejdsgiverne.dk

Kontakt

Uddannelsesafdelingen


Uddannelsesafdelingen
Telefon: 6617 3333