Samarbejde med folkeskolen

Det er en klar målsætning for Arbejdsgiverne, at flere unge end hidtil vælger at tage en erhvervsuddannelse. Ifølge Danmarks Vækstråd kan vi komme til at mangle 85.000 faglærte i 2025. Derfor er det vigtigt, at flere unge vælger en fremtid som faglært.

Én af måderne til at nå målet kan være at bringe erhvervsuddannelserne og det faglærte arbejde ind i folkeskolerne og derved præsentere de unge for alternativerne til en boglig uddannelse. 

Et af tiltagene for at understøtte udviklingen er blandt andet Håndværksrådets idékatalog til, hvordan man som virksomhed kan samarbejde med folkeskolen. Idékataloget er en række konkrete tiltag til, hvordan virksomheder kan bidrage til branchens udvikling og synliggørelsen af erhvervsuddannelserne. Et af projekterne i idékataloget er blandt andet "Samspil mellem Uddannelse og Erhverv"’ i Horsens Kommune.

Find idékataloget her

Læs også Håndværksrådet artikel om hvordan samarbejdet mellem folkeskole og erhverv kan styrkes her

Kontakt

Uddannelsesafdelingen


Uddannelsesafdelingen
Telefon: 6617 3333
 

Dit barns fremtid

Arbejdsgiverne er en del af den landsdækkende kampagne "Dit barns fremtid", der skal styrke erhvervsuddannelserne, når man taler om uddannelse med sine børn. Kig forbi kampagnens website her:

Ditbarnsfremtid.dk