Jobrotationsordningen

Jobrotation er en mulighed for at få opkvalificeret dine medarbejderne, reduceret udgiften til efteruddannelse og styrket rekrutteringsgrundlaget samtidig med, at du opretholder produktionsniveauet.

Jobrotation er en fleksibel ordning, hvor virksomheden time-for-time kan ”veksle” egne medarbejderes efteruddannelse til en ledig vikar i jobrotation.

Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende funktioner som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i efteruddannelse.

Virksomheden får 178,84 kroner i tilskud pr. time til at ansætte en ledig vikar i jobrotation.

 • Hvilke uddannelser kan jeg sende min medarbejder på?
  Alle offentligt og privat udbudte uddannelser.
 • Kan vi bruge jobrotationsordningen ved kortere kursusforløb?
  I skal ansætte en vikar  i gennemsnit 10 timer pr. uge i jobrotationsperioden.
  I kan pulje medarbejdernes timer, så én vikar dækker for flere ansatte. Hvis I har flere medarbejdere, som skal på kortere uddannelsesforløb over en længere periode, kan I altså bruge én vikar til at dække alle medarbejdernes uddannelsesforløb.
 • Betaler jobcentret for min medarbejders uddannelse?
  Rotationsydelsen er et tilskud til både uddannelsen og vikarlønnen. 
 • Hvor mange uger kan jeg have vikaren?
  I maksimum 26 uger.
 • Hvor mange timer om ugen kan jeg have vikaren?
  I minimum 10 timer i gennemsnit pr. uge i jobrotationsperioden og maksimum i 37 timer om ugen. Men du får kun tilskud i de timer, din medarbejder er på uddannelse.
 • Kan jeg fyre vikaren?
  Ja, her gælder arbejdsmarkedets almindelige regler. Men du får naturligvis kun tilskuddet, hvis du har en vikar ansat.
 • Kan jeg selv bestemme, hvilken vikar jeg vil have?
  Ja, du må gerne selv finde vikaren, men han/hun skal godkendes af jobcentret. Det vil sige, at vedkommende skal have været ledig i 26 uger. Men jobcentret hjælper gerne med at finde vikaren og kan også hjælpe med korte kurser - som fx sikkerhedskurser og lignende - til vikaren.
 • Skal vi ansætte vikaren efter afslutningen af jobrotationen?
  Nej, der er ingen krav om fastansættelse.

Kontakt

Finn Kyed

Uddannelseschef
Finn Kyed
Telefon: 6617 3333
Direkte: 6317 3370
fky@arbejdsgiverne.dk

Læs mere

 • Kontakt det lokale Jobcenter eller læs mere om ordningen her