Lærling og mester

Aftalt uddannelse

For at imødekomme behovet for faglært arbejdskraft i fremtiden er der i overenskomsten 2017-2020 indført begrebet aftalt uddannelse.

Aftalt uddannelse har til formål at understøtte et uddannelsesløft af virksomhedens medarbejdere. Vi har lavet en folder, der beskriver ordningen:

Hent folderen her

Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvem kan søge?

Som medlem af Arbejdsgiverne kan din virksomhed søge om støtte til aftalt uddannelse hos AL Efteruddannelse. Du kan søge for medarbejdere med mindst 12 måneders anciennitet og som er omfattet af overenskomsten mellem Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik- og Rør- arbejderforbundet og 3F.

Hvordan søger man? 

Når lokalaftalen og uddannelsesplanen for den enkelte medarbejder er udarbejdet, skal der sendes et kopi af disse sammen med et udfyldt ansøgningsskema ind til AL Efteruddannelse på info@aleu.dk.

Hent ansøgningsskemaet her

Aftaler om støtte til aftalt uddannelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af formand og næstformand i AL Efteruddannelse. Herefter kan uddannelsen starte. Tilskuddet udbetales, når uddannelsen er færdig. Dog kan du søge om en eventuel a conto-udbetaling hos AL Efteruddannelse.

Læs mere i folderen om hvilke ting du kan søge støtte til.
 

Kontakt

Uddannelsesafdelingen


Uddannelsesafdelingen
Telefon: 6617 3333