Vi taler din sag

Vi arbejder for fair konkurrence, kvalitet og høj faglighed.

Vores medlemsvirksomheder er grundstenen i dansk erhvervsliv - de er innovative, udviklingsparate, og de tager ansvar. Vi kæmper for bedre vilkår for virksomhederne. For vi skal også i fremtiden have konkurrencedygtige producerende virksomheder i Danmark.

Vores medlemsvirksomheder skal have bedre vilkår

 • Færre administrative byrder. Administrative regler  og procedurer skal give mening og skabe værdi – ellers skal de afskaffes.
 • Bedre rammevilkår for små og mellemstore virksomheder. Støtteordninger og tilskudsmidler skal gå til operative tiltag, der skaber værdi og viden.
 • Afskaffelse af kortsigtede ordninger, der kun dækker udvalgte brancher eller geografiske områder. Virksomhederne skal kende deres udviklingsmuligheder på den lange bane.

Det mener vi på uddannelsesområdet

 • Der skal være flere praktikpladser i ordinære virksomheder. Praktikpladscentrene skal være en midlertidig løsning. Virksomhedspræmien skal genindføres og udbetales automatisk.
 • Erhvervsuddannelserne er attraktive – også for de bogligt stærke. Alle unge i folkeskolens afgangsklasser skal have information om alle erhvervsuddannelsesmuligheder.
 • Der stilles større teoretiske krav til nogle uddannelser end andre, og der skal derfor indføres differentierede adgangskrav til de forskellige erhvervsuddannelser.

Læs vores samlede uddannelsespolitik her.

Vores mærkesager på vvs-området

 • Fagentrepriser frem for totalentrepriser.
 • Bevarelse af BoligJobordningen eller etablering af en tilsvarende permanent ordning, der nedbringer sort arbejde og fremmer husejernes incitament til energirenoveringer.
 • Gennemsigtighed i leverandør- og forbrugerpriserne.
 • Fokus på håndhævelse af lovgivningen om autoriseret arbejde.
 • Fair konkurrence fra forsynings- og forsikringsvirksomheder.

Vores mærkesager på energiområdet

 • Gennemskuelighed i uddannelser og godkendelsesordninger på VE-området.
 • Etablering af en permanent ordning, der fremmer incitamentet til energirenoveringer.
 • Fokus på håndhævelse af lovgivning om autorisation og certificering på køleområdet.
 • Tilpasning af afgiftssystemet, så genvinding af procesvarme bliver rentabel.
 • Fokus på finansiering og kompetenceudvikling i forhold til energiløsninger og jobskabelse i landområderne.

Vores mærkesager på industri- og smedeområdet

 • Reglerne i blandt andet Maskindirektivet er omfattende – de bør kun udbygges yderligere, hvis der er konkret behov.
 • Lovkrav om byggeri/byggekomponenter skal være gratis og på dansk – dette gælder også de standarder, lovgivningen henviser til.
 • Fastsættelse af lovkrav om uddannelse for personer, der udfører skoning og beskæring.

"Vi meldte os ind i Arbejdsgiverne på anbefaling af et andet medlem, da vi startede virksomheden i 1987. Vi ville gerne sikre os på alle områder - fagligt, juridisk og med hensyn til overenskomsterne. Jeg vil gerne være med til at give noget videre, så andre også får de muligheder og den hjælp."

Læs om medlemskab - klik her
Hanne Nylev, N.H. Stål

Kontakt

Amalie Klitgaard

Pressemedarbejder
Amalie Klitgaard
Telefon: 2070 0135
akl@arbejdsgiverne.dk