Internationalt samarbejde

En stor del af de danske standarder og lovgivning udspringer fra EU. Derfor følger Arbejdsgiverne løbende udviklingen af nye EU-initiativer tæt og sikrer varetagelsen af vores medlemsvirksomheders interesser.

Arbejdsgiverne er aktiv i følgende organisationer:

EMU - Den Europæiske Metal Union
EMU er en sammenslutning af europæiske brancheorganisationer for virksomheder,  der arbejder inden for metalindustrien. Medlemsorganisationerne kommer fra Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Italien, Østrig og Ungarn. Organisationerne repræsenterer omkring 70.000 virksomheder med omkring 800.000 ansatte og 70.000 lærlinge. 

Arbejdsgiverne er repræsenteret i bestyrelsen ved formand Fleming Frederiksen.

GCP-Europe
GCP-Europe - er en international sammenslutning af brancheorganisationer for vvs og ventilation. Organisation har 19 medlemsorganisationer fra Europa samt Canada og USA. Medlemsorganisationerne repræsenterer  ca. 1,4 mio.ansatte og genererer en samlet omsætning på omkring 140 mia. euro.

Arbejdsgiverne er repræsenteret i bestyrelsen ved branchechef Steen Hoeck Klausen.   

SMEunited - Den Europæiske Organisation for Håndværk og Små og Mellemstore Virksomheder
SMEunited er en non-profit og upolitisk interesseorganisation, der repræsenterer arbejdsgiverne i europæiske små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, handel. Paraplyorganisationen har omkring 80 medlemsorganisationer i hele Europa. SMEunited repræsenterer over 12 millioner virksomheder med næsten 55 millioner ansatte.

Det vigtigste mål for SMEunited er at være talerør for de små og mellemstore virksomheder i EU-systemet, og SMEunited drøfter løbende aktuel EU-lovgivning med alle EU-institutionerne.

Arbejdsgiverne er repræsenteres  i bestyrelsen via af i SMVdanmark. Kontaktperson er branchechef Steen Hoeck Klausen.

Kontakt

Steen Hoeck Klausen

Udviklingschef
Steen Hoeck Klausen

Telefon: 6617 3333

Direkte: 6317 3395 
skl@arbejdsgiverne.dk