Mads Graves

Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Bedre indeklima kan gavne både trivsel og økonomi

Vi skal have vores børn i skole i flere timer hver dag i et stadig dårligere indeklima. Danmarks Tekniske Universitets Center for Indeklima og Energi siger det nu lige ud - danske skoler er notorisk underventileret. Det er et problem, som både ventilationsbranchen og kommuner udmærket er bekendt med. 

I dag foreskriver bygningsreglementet en CO2-koncentration på højest 1000 ppm. Det er et niveau, som ifølge Statens Byggeforskningsinstitut ligger lige under dér, hvor der er tale om en høj påvirkning. Der er altså ikke tale om særlig skrappe krav.

I både 2009 og 2014 konkluderede Danmarks Tekniske Universitet (DTU), at over halvdelen af 1.500 undersøgte skoleklasser var utilstrækkeligt ventileret. Sidste år viste en opfølgende undersøgelse, at ventilationen i op mod 47 procent af skolerne stadig ikke levede op til gældende standarter. 

Problemet er for lidt ventilation i forhold til antallet af personer i klasselokalerne.

Konsekvenserne for lærere og elever er ringere trivsel, større fravær og mindre udbytte af undervisningen. Konkret taler undersøgelsen om en reduktion i præstationen på 5-10 procent for voksne og 15-30 procent for børn.  
      
Halvdelen af landets skoler er opført i 1960’erne og 1970’erne, og kun omkring 10 procent er opført efter, der første gang optrådte ventilationskrav i bygningsreglementet i 1995. Her halter Danmark bagefter Norge og Sverige, hvor man i højere grad benytter mekanisk ventilation og derfor har meget lavere niveau af CO2.  

Man kan selvfølgelig pege på de energimæssige konsekvenser af øget ventilation. Her skal man dog være opmærksom på, at energiforbruget til øget ventilation med passende brug af varmegenvinding, moderne energibesparende ventilatorer ofte vil være beskedent – i mange tilfælde vil der endda kunne opnås en energibesparelse.  
 
Statens Byggeforskningsinstitut peger på, at der er rigtig god økonomi i at investere i indeklima, og anser det derfor for sandsynligt, at indeklima i de kommende år bliver en driver i byggeriet på samme måde, som energieffektivitet har været i nogle år. Reduktioner i sygefraværet kan i mange tilfælde reduceres med en tredjedel som følge af bedre indeklima. Det er mange penge, man kan spare på lønsummen.

Af Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Vi valgte Arbejdsgiverne, fordi det er en "lille" arbejdsgiver- og brancheorganisation. Der er tættere kommunikation og kontakt og derfor hurtigere hjælp, hvis vi har brug for det. Vi føler os som en del af organisationen i stedet for bare at være et medlem."

Læs om medlemskab - klik her
Arne Paulsen, Brdr. Paulsen

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk