Opdag alvorlige fejl med funktionsafprøvning

Hvorfor er det lige, at man skal foretage funktionsafprøvning som vvs- og el-installatører? Det redegør branchekonsulent i Arbejdsgiverne Egon Hansen for her.

Mange byggerier og renoveringsprojekter i dag bliver afleveret med alvorlige fejl i de tekniske installationer. Det fører ofte til et dårligere indeklima og et højere energiforbrug end forventet. For at forebygge dette stiller bygningsreglementet krav om, at tekniske installationers energimæssige ydeevne og styring skal testes ved en funktionsafprøvning. Det skal ske, efter anlæggene er installeret, og inden de tages i brug. Det er bygningsejerens ansvar, at funktionsafprøvningerne gennemføres, og at udfaldene af afprøvningerne ligger inden for bygningsreglementets krav til den ønskede ydeevne.

Bygningsreglementet BR18 stiller krav om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

  • Ventilationsanlæg
  • Varme og køleanlæg
  • Belysningsanlæg
  • Elevatorer.

Kravet om funktionsafprøvning er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.

Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel, når der installeres en ny bygningsinstallation, der ikke tidligere har været i bygningen. For eksempel et byggeri, der har været ventileret med naturlig ventilation, og som renoveres ved at få installeret et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Ligeledes gælder kravene om funktionsafprøvning ved udskiftning af eksisterende installationer med nye tilsvarende installationer.

Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.

Formål med funktionsafprøvning

… af ventilationsanlæg er at eftervise, at ventilationsanlægget i praksis yder de ventilationsmængder, der anvendes i energibehovsberegningen, der dokumenterer, at bygningen overholder bygningsreglementets energikrav.

… af varme- og køleanlæg er at eftervise, at anlægget i praksis mindst yder tilsvarende de forudsætninger, der anvendes i energibehovsberegningen, der dokumenterer bygningens overholdelse af bygningsreglementets energikrav. Det skal derfor eftervises, at anlægget er indreguleret efter forudsætningerne, og at behovsstyringen fungerer som forudsat.

… af belysningsanlæg er at eftervise, at det elektriske belysningsanlæg opfylder bygningsreglementets krav for belysningsstyrke, og at styringen af lyset i praksis mindst svarer til den forudsætning, der blev anvendt i energibehovsberegningen, der dokumenterer bygningens overholdelse af bygningsreglementets energikrav.

… af elevatorer er at eftervise, at elevatoren i praksis opfylder kravet til energiklasse B.

Mere information

Du kan på linket herunder hente en vejledning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som kan være en hjælp til at forstå, hvad funktionsafprøvningerne omhandler - og hvilke målinger, der normalt skal udføres for at eftervise, at kravene er opfyldt. Vejledningen omhandler ikke beskrivelser af specifikke krav til målemetoder og måleudstyr. Vejledningen henvender sig til alt byggeri uanset størrelse eller formål.

Hent vejledningen her

Følg os her:    

"Vi meldte os ind i Arbejdsgiverne på anbefaling af et andet medlem, da vi startede virksomheden i 1987. Vi ville gerne sikre os på alle områder - fagligt, juridisk og med hensyn til overenskomsterne. Jeg vil gerne være med til at give noget videre, så andre også får de muligheder og den hjælp."

Læs om medlemskab - klik her
Hanne Nylev, N.H. Stål

Kontakt

Egon Hansen

Branchekonsulent, el

Telefon: 6317 3365
E-mail: eha@arbejdsgiverne.dk
Download vCard