TEKNIQ og Arbejdsgiverne fusionerer

Medlemmerne af TEKNIQ og Arbejdsgiverne har sagt ja til at slå de to organisationer sammen. Den nye fælles organisation hedder TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation og bliver landets fjerdestørste arbejdsgiverforening.

TEKNIQ og Arbejdsgiverne er blevet til én. Medlemsvirksomhederne i de to arbejdsgiver- og brancheorganisationer har netop stemt ja til en sammenlægning, og dermed er den fælles organisation en realitet.

”Vi har arbejdet på fusionen siden efteråret, og det glæder mig, at medlemmerne bakker op om vores vision om at skabe en samlet og mere slagkraftig organisation,” siger Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ.

Vi tror på, at den fælles organisation kan skabe endnu mere værdi for medlemmerne. 

Også hos Arbejdsgiverne er der glæde over medlemmernes ja til fusionen.

”Vi tror på, at den fælles organisation kan skabe endnu mere værdi for medlemmerne ved styrket interessevaretagelse og medlemsservice. Sammen kan vi gøre det bedre, end de to organisationer kan hver for sig,” siger Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne.

Større indflydelse og bedre service

Navnet på den nye fælles organisation er TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation. Sammenlagt repræsenterer den omkring 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metalområderne med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 61 mia. kr.

Den fælles organisation er dermed landets fjerdestørste arbejdsgiver- og brancheorganisation.

”På den måde vil vi naturligt få en mere markant stemme og større mulighed for at gøre vores holdninger gældende, når det eksempelvis gælder den politiske debat og indsatsen for at styrke forholdene for erhvervslivet,” siger Fleming Frederiksen.

Vi befinder os i den tekniske branche, som er i en rivende udvikling.

Fælles for organisationens virksomheder er, at de udvikler og udfører tekniske løsninger. Det vil blandt andet sige installationer i bygninger og fremstilling af tekniske produkter, der bruges i byggeriet og industrien.

”Vi befinder os i den tekniske branche, som er i en rivende udvikling. Derfor er det også vigtigt, at virksomhederne får optimale muligheder for fortsat at være i front og blandt andet har adgang til en tilstrækkelig arbejdsstyrke med de nødvendige kompetencer. Det kan vi med den fælles organisation i endnu højere grad være med til at tydeliggøre,” siger Henrik Fugmann.

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation får ét samlet sekretariat men med afdelinger i både TEKNIQs hidtidige lokaler i Glostrup og i Odense, hvor Arbejdsgiverne har haft til huse.

”Det er en kæmpe proces, når to organisationer skal slås sammen, men vi er allerede kommet langt, og de kommende måneder vil vi endeligt beslutte, hvor og hvordan de mange forskellige opgaver, vi løser, håndteres bedst muligt,” siger Henrik Fugmann.

”Naturligvis har der været udfordringer under processen med at lægge organisationerne sammen – eksempelvis på overenskomstområdet. Men jeg synes, vi har fundet en rigtig god løsning, der vil komme alle vore medlemmer til gode,” siger Fleming Frederiksen.

Bestyrelsen i den nye fælles organisation holder sit første møde mandag den 1. april 2019 i Odense, hvor der også skal vælges formandskab og direktion.

Følg os her:    

Hent pressemeddelelsen i Word-version:


 

Foreningens nye vedtægter

TEKNIQ Arbejdsgivernes vedtægter

Læs vedtægterne her

TEKNIQ Arbejdsgivernes Handlingsplan 2019

TEKNIQ Arbejdsgivernes handlingsplan 2019

Læs Handlingsplan 2019 her

Yderligere oplysninger

Fleming Frederiksen, formand for Arbejdsgiverne, mobil 22 30 03 06

Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne, mobil 40 31 05 75

Henrik Fugmann, formand for TEKNIQ, mobil 60 40 05 00

Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ, mobil 40 74 43 60