Blunico A/S

Varmepumper skal udbredes til hele landet

Arbejdsgiverne vil nu arbejde målrettet på, at udbrede varmepumper i langt større omfang over hele landet. Det var den helt klare konklusion på Arbejdsgivernes generalforsamling i weekenden i Odense. 

- Varmepumper giver mange steder rigtig god mening miljømæssigt og samfundsøkonomisk. Danmark har i forvejen et overskud af el fra vind og sol. Den el skal vi da bruge til at opvarme danske hjem, udtaler Leif Frisk, formand for Arbejdsgivernes byggeriudvalg.

...for mange mennesker er det meget at skulle investere 80.000 kr. - 100.000 kr. i en varmepumpe

Den udmelding gik i tråd med Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der også var taler på generalforsamlingen.
- Mange husstande vil skifte oliefyr ud med varmepumper i de kommende år. Men for mange mennesker er det meget at skulle investere 80.000 kr. - 100.000 kr. i en varmepumpe. Vi vil se på låneordninger og tilskudsordninger. Vi skal have gang i udbredelsen af varmepumper. Det er noget af det, jeg vil tale mere med Arbejdsgiverne om, siger ministeren.   

Mange steder i Danmark har man ikke har mulighed for at få fjernvarme og bruger i stedet mere forurenende varmekilder som eksempelvis olie. Her ville man med varmepumper derfor spare miljøet for meget. Men det er Arbejdsgivernes vurdering, at hvis man skal have borgerne med, må man ikke spænde ben for udbredelsen ved gøre anskaffelsen mindre økonomisk overkommelig.   
 
- Det er vigtigt, at boligejere får en attraktiv mulighed for at investere i varmepumper både set fra deres side og bankens. I dag bliver der givet et tilskud på omkring 7.500 kr., hvis man udskifter et gammelt oliefyr med en varmepumpe. Men denne ordning er foreløbig ikke med i det nye udspil til en energiaftale. Dermed fratager man forbrugerne et væsentligt incitament, svarende til 5-10 procent af investeringen. Det så vi meget gerne, at man fik lavet om, siger Leif Frisk. 

Arbejdsgiverne er positive overfor den seneste reduktion i elprisen med 65 øre per kWh, men så gerne, at den kom endnu længere ned.
- Så ville vi for alvor gøre varmepumper konkurrencedygtige, hvilket kraftigt ville medvirke til, at Danmark beholder sin førerposition i den grønne omstilling og går mod målet om at blive CO2-neutralt land i 2050, udtaler Leif Frisk.
 

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk