Vingerne

Hvordan sikrer du at vådrummet lever op til lovgivningen

Sådan laver du lettest et vådrum, der lever op til lovgivningen. Hvornår kan du eksempelvis undvære et vandtætningssystem i vådrummet?  

Mange tror, at skal de i gang med den helt store omgang, når de skal renovere et badeværelse. Ofte ser vi, at man river det hele ud af badeværelset og herefter sætter noget nyt op. Det er skudt langt over målet. Faktisk kan man ved renoveringer af eksisterende bygninger lave det i henhold til det bygningsreglement, der var gældende på det tidspunkt, hvor bygningen blev opført.

Men man skal være opmærksom på, at hvis man foretager ændringer på installationerne, kan det medføre, at man skal følge det gældende bygningsreglement. Dog er der i vandnormen beskrevet, at man kan foretage mindre ændringer med materialer, og løsninger, der var tilladt på opførelsestidspunktet. Eksempelvis vil en mindre flytning af brusearmatur ikke stille krav, om at man følger det gældende bygningsreglementet. Ændringerne må dog ikke påvirke installationens ydeevne.  

Laver du væsentlige ombygninger, er der derimod en række krav, du skal være opmærksom på. Men hvad er forskellen på en væsentlig ombygning og en renovering? Når der sker ændringer i en konstruktion eller i anvendelse af en konstruktion, er der være tale om en ombygning. Bibeholder man derimod den oprindelige konstruktion eller anvendelse, er der tale om en renovering.

Laver du væsentlige ombygninger, er der derimod en række krav, du skal være opmærksom på.

Forestil dig et hus fra midten af 80’erne med en vandskade i et vådrum. Dele af den eksisterende vægbeklædning er allerede nedtaget. Gulvene er af støbt beton. Du taler med kunden om, hvad der skal gøres. Der skal ikke laves ændringer i installationerne. Men ønsket fra kunden er, at der opføres en ny brusekabine i gips, og at man beholder de eksisterende vægbeklædning i resten af rummet.

Da der er tale om en renovering af vådrummet, kan man benytte konstruktioner, der var tilladte på opførelsestidspunktet. Dog skal være opmærksom på, at ældre konstruktioner ikke er så sikre mod vandgennemtrængning som nyere vægtyper.  
Byggeskadefonden anbefaler, at man i almene boliger anvender vådrumsløsninger i belastningsklasse L i vådzonen.

Når du opfører gipsvæggene, laver du en ændring i konstruktionen. Derfor skal du følge det gældende bygningsreglement. Paragraf 339 i bygningsreglementet stiller krav til, hvordan det skal udføres. Eksempelvis, at gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger, der forekommer i vådrum. Gulve og gulvbelægninger skal være vandtætte. Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem. 
SBI-anvisning 252 er en vejledning til hvordan, man kan gøre. Her anbefaler de, at man anvender et vandtætningssystem. Da brusekabinen har en belastningsklasse på lav (L), skal der anvendes et flisesystem, der enten opfylder kravene i en ETA-godkendelse, en frivillig MK-godkendelse med membran eller en pvc-løsning. 

SBI 252 beskriver muligheden for, at man ved gulvet i badeværelset kan undlade vandtætningssystemet. Da gulvet i det nævnte tilfælde er støbt på stedet, behøver man ikke at anvende en membran, hvis flisesystemet har en MK-godkendelse.  
    
Følger du SBI 252, er du sikker på, at dine løsninger er veldokumenterede og anerkendte af Statens Byggeforsknings Institut. Hermed kan du med god samvittighed aflevere badeværelset til kunden.

Af Jeff Jensen, vvs-konsulent i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Det har altid været naturligt for os at være i Arbejdsgiverne. Det giver et rigtigt godt kollegialt netværk i branchen, og vi nyder godt af rabataftalerne og af de kurser, der bliver udbudt."

Læs om medlemskab - klik her
John Rasmussen, Otterup VVS ApS

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk