Mads Graves

Udflytning af statslige arbejdspladser? - Det manglede da bare

Udflytningen af statslige arbejdspladser er i fuld gang. 1.824 statsansatte får i disse dage at vide om deres arbejdsplads flytter til provinsen. Det vil helt uundgåeligt udløse en hel masse debat - og forståelig nok.

Det kan være en stor beslutning for en familie at vælge at flytte hele deres liv til en anden ende af landet. Og hvis det ikke er en mulighed, så er der udsigten til, at må give slip på ens arbejde gennem mange år.

I Arbejdsgiverne har vi et andet syn på det. Her repræsenterer vi 2.000 håndværks- og industrivirksomheder, og her ligger rigtig mange i landområderne. Derfor kender vi virkeligheden i provinsen ganske godt. Her er svaret ret entydigt, at ’det manglede da bare’. Her har man i årevis set, at udviklingen er gået i retning mod, at alting helst skal foregå omkring hovedstaden. Det sender et skidt signal til denne del af landet om, at politikerne ikke rigtig er interesseret i, hvad der foregår i deres liv.

Samtidig giver det nogle helt konkrete udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Også i andre brancher. Mange virksomheder må kigge langt efter eksempelvis smede eller industriteknikkere. Faktisk i et omfang så 70 procent af vores medlemsvirksomheder siger, at de må sige nej tak til ordrer på grund af mangel på arbejdskraft. Det koster vækst og velstand for hele landet. 

Manglen på arbejdskraft i industri og håndværksvirksomhederne er der mange årsager til - heriblandt at knap trefjerdedele af en ungdomsårgang vælger gymnasiet. Men det handler også om, at det er blevet mindre attraktivt at bo i provinsen og her spiller antallet af godt betalte offentlige arbejdspladser også en rolle. Hvorfor skal så mange styrelser med jurister og økonomer ligge i hovedstadsområdet? Med det resultat, at de afleverer alle de gode skattekroner i kommunekasserne omkring hovedstaden. Det gør det da ikke ligefrem lettere at drive en attraktiv, børnevenlig og erhvervsvenlig kommune i provinsen. 

Derfor kan vi ikke andet end at hilse udflytningen velkommen på vegne af produktionsdanmark. Der hvor meget af det, vi danskere forbruger, faktisk bliver produceret. Der hvor en stor del af Danmarks velstand også bliver grundlagt. Udflytning af statslige arbejdspladser er her et skridt i den rigtige retning. 

I øvrigt er der ikke og bør heller ikke være nogen garanti for, at fordi man har et godt arbejde, som man er glad for, at man skal have det resten af livet. Indenfor håndværk og industri sker det jo også, at virksomheder flytter til udlandet. Det er bare et vilkår på arbejdsmarkedet. Sådan er det vel også i hovedstaden.
 

Af Mads Graves, adm. direktør i Arbejdsgiverne

Følg os her:    

"Jeg meldte mig ind i Arbejdsgiverne i 1992, og jeg har haft stor glæde af medlemskabet.
Jeg bruger bl.a. det gode netværk, forsikringsordningerne, og så har jeg også fået juridisk støtte ved patentsager."

Læs om medlemskab - klik her
Henning Elkær, Elkær Maskiner

Kontakt

Ansvarshavende redaktør
Jan V. Kristensen
Telefon: 2160 6929
jak@arbejdsgiverne.dk